Ersättningspengar saknas för fjällnära skog

6 oktober 2020 Skogsstyrelsen har lovat att prioritera ersättning till ägare av fjällnära skog. Men det saknas 150 miljoner kronor, enligt Altinget,

Ersättningspengar saknas för fjällnära skog

Den som nekas avverkning i sin fjällnära skog ska ersättas, slog vägledande domar fast i juni. Det har lett till att avverkningsansökningarna väller in till Skogsstyrelsen. Cirka 17 000 hektar i fjällnära områden ska handläggas under nästa år med ökande utgifter för myndigheten som följd.

”Utifrån det som regeringen föreslår att myndigheten ska få i anslag i budgetpropositionen för nästa år så innebär det att Skogsstyrelsen inte bara saknar 150 miljoner kronor utan att det helt kommer att saknas pengar till att bilda områdesskydd och till naturvårdande skötsel nedanför fjällgränsen”, skriver Altinget.

Skogsstyrelsen  tycks helt enkelt ha missat att göra ett särskilt äskande om extra anslag inför regeringens budgetarbete,

Inom kort lämnar Skogsstyrelsen dock en särskild begäran om mer pengar till regeringen. Vanligtvis kommer en sådan hemställan med i vårändringsbudgeten vilket gör att beskedet till Skogsstyrelsen kan dröja till i april.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb