Den som väntar på formellt skydd kan få ersättning

20 juni 2023 Med start nästa år ska markägare kunna teckna väntansavtal som ger rätt till ersättning i väntan på att områdesskydd bildas.

Den som väntar på formellt skydd kan få ersättning
Markägare som väntar på ett formellt skydd av marken ska kunna få ersättning.

Den nya avtalsformen kan användas inför alla typer av formellt skydd av skog. 

Markägaren ges en schablonersättning på 500 kronor per hektar produktiv skogsmark och år.

Avtalet reglerar vad som ska gälla i det aktuella området under den tid det tar för att bilda skyddet och innebär att markägaren avstår från all form av skogsbruk, enligt ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Väntansavtalet är inte bindande, såväl myndighet som markägare kan avbryta processen.

Avtalet, som införs 1 januari 2024, har utarbetats av Naturvårdsverket i nära samarbete med Skogsstyrelsen.

Väntansavtal syftar till att underlätta bildandet av formellt skydd, eftersom processen för att skydda ett område ibland kan ta lång tid. Tanken är också att möjligheten till ersättning under gång ska bidra till att fler markägare lämnar in en intresseanmälan om formellt skydd.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb