Ersättning i fokus på Skogens dag i riksdagen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Theresa von Hofsten.
På Skogens dag i riksdagen i torsdags syntes en gemensam ståndpunkt för skogens alla intressenter: Det behövs större anslag för att ersätta markägare vid skydd av skog.

Inledningstalare var landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Annons
Annons

–För mig är skogen jobb och tillväxt. Och frid för själen, sa hon och tillade att hon jobbat på wellpappfabrik i ungdomen.

Den relativt nya socialdemokratiska ministern medgav också att Januariavtalet visserligen innehållit en del kompromisser men att det såg riktigt bra ut för skogsfrågorna som hamnat på hennes bord.

– Som en punkt finns beslutet att stoppa den  utökade, landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen för att den inte var rättssäker, sa hon. 

Hon lovade att jobba för en säkrare och tydligare process kring ersättning  till markägare vid skydd av skog.

– Här har vi en del att göra för att få till tydlighet om ersättning på biotoprik mark, sa hon.

Hon påminde om att produktions- och miljömålen även fortsättningsvis väger lika tungt. 

Hon rådde också Sverige och Finland att kroka arm och lobba för vårt nordiska skogsbruk i EU.

Även parterna i den ofta polariserade svenska skogsdebatten fick ett råd; nämligen  att försöka finna de gemensamma nämnarna. Det har man mycket att vinna på, ansåg hon.

– Den politiker finns inte som inte skulle lyssna på ett gemensamt förslag från parter som representerar olika intressen, sa Jennie Nilsson.

 Andra talare på mötet i riksdagen var personer som berörts av rättsliga ärenden kring nyckelbiotoper och fjällnära skogar. Och mycket under dagen kom att handla om ersättningsfrågor i samband med skydd av skog.

Här var skogssektorn och naturvården överens: medel till detta måste öka. Men däremot fanns olika syn på nyckelbiotoper  och vad egentligen äganderättsdebatten handlar om. På plats fanns en panel med tunga namn inom politik och skogliga intressen. Arrangör var Föreningen Skogen i samarbete med Kristdemokraterna. Du kan läsa mer i kommande numret av SKOGEN 5.

Se filmen om Skogens dag i riksdagen här

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Avverkningarna minskar i år

  Kategorier: skogsavverkning
  De totala avverkningarna väntas landa på 91 miljoner skogskubikmeter i år, en minskning med tre procent jämfört med förra året.
 • Annons
 • Skogspodden gör hembesök hos trädförädlare

  I avsnitt 71 besöker Skogspodden Bo Karlsson, som är skogsgenetiker, på hans gård i Södra Vi.
 • De får årets Guldkvistar

  Stora Insatser för säkrare skogsarbete, kvinnligt nätverksbyggande och nationell klimatsamordning belönas med Föreningen Skogens Guldkvistar.
 • Annons
 • "Bioekonomin blir inget slukhål av virke"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Bioekonomi
  SKOGENdebatt. Att bioekonomin kommer att orsaka ett slukhål i virkesförsörjningen sprids som en sanning. Men det är en slutsats som bygger på felaktiga antaganden, skriver Sten B Nilsson och Nippe Hylander.
 • Massafabrik

  Har botten gått ur massavedsmarknaden?

  Priserna faller, pappersmaskiner stänger. Tror du att det kommer en återhämtning, eller kommer svensk massaved att konkurreras ut när produktionen ställs om från grafiskt papper till förpackningar? Eller är våra svenska träfibrer och vår teknik oslagbara? Svara på månadens fråga!
 • Annons