Ersättning i fokus på Skogens dag i riksdagen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Theresa von Hofsten.
På Skogens dag i riksdagen i torsdags syntes en gemensam ståndpunkt för skogens alla intressenter: Det behövs större anslag för att ersätta markägare vid skydd av skog.

Inledningstalare var landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Annons
Annons

–För mig är skogen jobb och tillväxt. Och frid för själen, sa hon och tillade att hon jobbat på wellpappfabrik i ungdomen.

Den relativt nya socialdemokratiska ministern medgav också att Januariavtalet visserligen innehållit en del kompromisser men att det såg riktigt bra ut för skogsfrågorna som hamnat på hennes bord.

– Som en punkt finns beslutet att stoppa den  utökade, landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen för att den inte var rättssäker, sa hon. 

Hon lovade att jobba för en säkrare och tydligare process kring ersättning  till markägare vid skydd av skog.

– Här har vi en del att göra för att få till tydlighet om ersättning på biotoprik mark, sa hon.

Hon påminde om att produktions- och miljömålen även fortsättningsvis väger lika tungt. 

Hon rådde också Sverige och Finland att kroka arm och lobba för vårt nordiska skogsbruk i EU.

Även parterna i den ofta polariserade svenska skogsdebatten fick ett råd; nämligen  att försöka finna de gemensamma nämnarna. Det har man mycket att vinna på, ansåg hon.

– Den politiker finns inte som inte skulle lyssna på ett gemensamt förslag från parter som representerar olika intressen, sa Jennie Nilsson.

 Andra talare på mötet i riksdagen var personer som berörts av rättsliga ärenden kring nyckelbiotoper och fjällnära skogar. Och mycket under dagen kom att handla om ersättningsfrågor i samband med skydd av skog.

Här var skogssektorn och naturvården överens: medel till detta måste öka. Men däremot fanns olika syn på nyckelbiotoper  och vad egentligen äganderättsdebatten handlar om. På plats fanns en panel med tunga namn inom politik och skogliga intressen. Arrangör var Föreningen Skogen i samarbete med Kristdemokraterna. Du kan läsa mer i kommande numret av SKOGEN 5.

Se filmen om Skogens dag i riksdagen här

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Veronika Holmsten

  Kampsportaren fann drömyrket

  Kategorier: Ny på jobbet, skogsjobb
  ELDDOP Veronika Holmsten fick en tuff start som produktionsledare hos Stora Enso i Ljusdal i maj. Sommarhettan skapade extrema förhållanden för avverkningslagen. Men hon stortrivs med jobbet.
 • Annons
 • Granbarkborren värsta skadegöraren

  Skadorna på skogen ökade kraftigt under förra året på grund av torka och värme. Mest omfattande skador orsakades av granbarkborren.
 • Skogsskador gör att fler vill avverka

  Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare anmälde ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. 
 • Annons
 • Stormvirke räddas genom utskeppning

  Stormen Alfrida i början av januar fällde minst en halv miljon kubikmeter skog varav det mesta i Uppland. Tack vare ett omfattande samarbete kan nu utskeppningarna av stormvirke börja.
 • ”Den svenska skogen –  bioekonomins välsignelse”

  Den hållbara svenska skogen är en välsignelse när vi tar ett steg framåt för att ställa om till bioekonomi. Det sa näringsminister Ibrahim Baylan när han inledningstalade på Bioekonomiskt forum i Stockholm.
 • Annons