Ersättning i fokus på Skogens dag i riksdagen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Theresa von Hofsten.
På Skogens dag i riksdagen i torsdags syntes en gemensam ståndpunkt för skogens alla intressenter: Det behövs större anslag för att ersätta markägare vid skydd av skog.

Inledningstalare var landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Annons
Annons

–För mig är skogen jobb och tillväxt. Och frid för själen, sa hon och tillade att hon jobbat på wellpappfabrik i ungdomen.

Den relativt nya socialdemokratiska ministern medgav också att Januariavtalet visserligen innehållit en del kompromisser men att det såg riktigt bra ut för skogsfrågorna som hamnat på hennes bord.

– Som en punkt finns beslutet att stoppa den  utökade, landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen för att den inte var rättssäker, sa hon. 

Hon lovade att jobba för en säkrare och tydligare process kring ersättning  till markägare vid skydd av skog.

– Här har vi en del att göra för att få till tydlighet om ersättning på biotoprik mark, sa hon.

Hon påminde om att produktions- och miljömålen även fortsättningsvis väger lika tungt. 

Hon rådde också Sverige och Finland att kroka arm och lobba för vårt nordiska skogsbruk i EU.

Även parterna i den ofta polariserade svenska skogsdebatten fick ett råd; nämligen  att försöka finna de gemensamma nämnarna. Det har man mycket att vinna på, ansåg hon.

– Den politiker finns inte som inte skulle lyssna på ett gemensamt förslag från parter som representerar olika intressen, sa Jennie Nilsson.

 Andra talare på mötet i riksdagen var personer som berörts av rättsliga ärenden kring nyckelbiotoper och fjällnära skogar. Och mycket under dagen kom att handla om ersättningsfrågor i samband med skydd av skog.

Här var skogssektorn och naturvården överens: medel till detta måste öka. Men däremot fanns olika syn på nyckelbiotoper  och vad egentligen äganderättsdebatten handlar om. På plats fanns en panel med tunga namn inom politik och skogliga intressen. Arrangör var Föreningen Skogen i samarbete med Kristdemokraterna. Du kan läsa mer i kommande numret av SKOGEN 5.

Se filmen om Skogens dag i riksdagen här

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Staten kan inte göra markägaren till motståndare”

  Centern föreslog nyligen att åldersgränsen för slutavverkning ska slopas. Det blev en tydlig markör för hur långt ifrån Miljöpartiet de står. Här förklarar Centern varför de anser att det behövs regellättnader, inte minst för att naturvården ska fungera.
 • Annons
 • "Varför är det så tyst om intensivodling?"

  Kategorier: debatt, Altinget
  Varför är det så tyst om intensivodling i kombination med ökade avsättningar för biologisk mångfald? Det undrar Nippe Hylander, Staffan Laestadius och Sten B Nilsson i en debattartikel i Altinget
 • ”Absurt tillåta skövling av skogar med fridlysta arter"

   I dag är det förbjudet för en individ att plocka fridlysta arter samtidigt som samma skogar får skövlas. Dessutom besöker myndigheterna endast fem procent av skogarna före avverkning. Det är absurt, anser Miljöpartiet.
 • Annons
 • Två män i sågskyddskläder ser på när träd fälls

  Naturvårdsgallring kan gynna mångfalden

  FORSKNING. Biobränsleuttag kan kombineras med naturvård. Ekprojektet har forskat kring naturvårdsgallring i ekrik blandskog i snart 20 år och visar att metoden kan gynna mångfalden.
 • Virkesstudion #18: ”Konkurrensutsätt virket”

  I det senaste avsnittet av Virkesstudion analyserar Carl Johan Moberg och Per Hedberg vilka effekter granbarkborren kommer att få på virkesmarknaden.
 • Annons