Ersättning i fokus på Skogens dag i riksdagen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Theresa von Hofsten.
På Skogens dag i riksdagen i torsdags syntes en gemensam ståndpunkt för skogens alla intressenter: Det behövs större anslag för att ersätta markägare vid skydd av skog.

Inledningstalare var landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Annons
Annons

–För mig är skogen jobb och tillväxt. Och frid för själen, sa hon och tillade att hon jobbat på wellpappfabrik i ungdomen.

Den relativt nya socialdemokratiska ministern medgav också att Januariavtalet visserligen innehållit en del kompromisser men att det såg riktigt bra ut för skogsfrågorna som hamnat på hennes bord.

– Som en punkt finns beslutet att stoppa den  utökade, landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen för att den inte var rättssäker, sa hon. 

Hon lovade att jobba för en säkrare och tydligare process kring ersättning  till markägare vid skydd av skog.

– Här har vi en del att göra för att få till tydlighet om ersättning på biotoprik mark, sa hon.

Hon påminde om att produktions- och miljömålen även fortsättningsvis väger lika tungt. 

Hon rådde också Sverige och Finland att kroka arm och lobba för vårt nordiska skogsbruk i EU.

Även parterna i den ofta polariserade svenska skogsdebatten fick ett råd; nämligen  att försöka finna de gemensamma nämnarna. Det har man mycket att vinna på, ansåg hon.

– Den politiker finns inte som inte skulle lyssna på ett gemensamt förslag från parter som representerar olika intressen, sa Jennie Nilsson.

 Andra talare på mötet i riksdagen var personer som berörts av rättsliga ärenden kring nyckelbiotoper och fjällnära skogar. Och mycket under dagen kom att handla om ersättningsfrågor i samband med skydd av skog.

Här var skogssektorn och naturvården överens: medel till detta måste öka. Men däremot fanns olika syn på nyckelbiotoper  och vad egentligen äganderättsdebatten handlar om. På plats fanns en panel med tunga namn inom politik och skogliga intressen. Arrangör var Föreningen Skogen i samarbete med Kristdemokraterna. Du kan läsa mer i kommande numret av SKOGEN 5.

Se filmen om Skogens dag i riksdagen här

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Var fjärde avverkning kan stoppas”

  Var fjärde avverkning i nordvästra Sverige riskerat att stoppas med Skogsstyrelsens nya metod för att inventera nyckelbiotoper, enligt LRF.
 • Annons
 • Skogsbruk i Laos

  Här byggs välfärd med hållbart skogsbruk

  BELÖNAD. I Laos får degraderad skogsmark nytt liv. Guldkvistbelönade jägmästaren Martin Forsén är vd för det svenska bolaget bakom idén, Burapha Agro-Forestry.
 • ”Skogsstyrelsens beslut nedgraderar nyckelbiotoperna”

  DEBATT. Det fanns en gång en tid då bevarandet av nyckelbiotoper, våra allra mest skyddsvärda skogar, var något att vara stolt över i det svenska skogsbruket  Idag har nyckelbiotoperna istället blivit ett skällsord och ett politiskt slagträ. Men det finns en oprövad väg framåt, skriver flera företrädare för naturvårdsorganisationer.
 • Annons
 • Nya kriterier för nyckelbiotoper i nordväst

  Skogsstyrelsen har beslutat att det ska ställas högre krav än tidigare för att ett skogsområde ska klassas som nyckelbiotop i nordvästra Sverige.
 • Virkesstudion betraktar Skogselmia

  Nu finns ett nytt avsnitt av tv-programmet Virkesstudion på webben. 
 • Annons