Entreprenörer söker bred roll

Bild för Per Ericsson Written by Per Ericsson On the
FÖRNYELSE. Högre lönsamhet och bättre arbetsvillkor genom nytt kundfokus och färre mellanhänder. Det kan vara framtidens väg för SMF Skogsentreprenörerna.

Anna FurnessAnna FurnessAtt utmana en struktur som innebär ett dyrt system kan bli nästa steg när skogsentreprenörernas medlemsorganisation SMF allt mer ser skogsägarna som kunder. Det konstaterade ett tjugotal maskinentreprenörer och skogs­ägare vid en öppen diskussion i anslutning till SMF:s sektionsårsmöte i Jämtland. 

Annons
Annons

Marknaden för skogsentrepre­nörer är hårt prispressad. Sam­tidigt har maskintekniken gått så långt att det knappast är möjligt att producera mer per timme. Inte heller hög kvalitet premieras i någon större omfattning av uppdragsgivarna. 
Ska lönsamheten förbättras måste entreprenörerna i stället ta ett steg framåt och söka sig närmare skogsägarna. 
Det ansåg bland annat Bo Granqvist, företagsledare och markägare. Han framhöll bland annat ökad direktkommunikation mellan entreprenör och skogsägare som en möjlighet till nya kundrelationer.
– Vi måste skapa ett tydligt mervärde i form av ökad kundnytta. Genom att erbjuda ytter­ligare tjänster kan maskin­entreprenören ta ett kliv framåt. Här kan SMF ta det första steget och bryta en gammal struktur, sa Bo Granqvist.
Nya roller tilltalar fler.
– Markägaren och maskinföraren har ­nyckelrollerna för det skogliga arv vi lämnar efter oss. I det sammanhanget kan miljöhänsyn och kvalitet inte överskattas, konstaterade Lars Blixt, SMF:s sektionsordförande i Jämtland.


Tillsammans för god skogsvård sedan 1882,  bli medlem i Föreningen Skogen du också!  Klicka här


Han tycker att en ökad kommunikation med markägarna visar entreprenörernas kompetenser inom fler områden.
Anna Furness, vd för SMF, ser direkt kommunikation med skogsägaren som en möjlighet att både gagna långsiktig beståndskvalitet och höja entreprenörens ersättning.
– Om entreprenören kliver in i rollen som rådgivare och planerare reduceras ett i dag kraftigt fragmenterat system som är kostnadsdrivande och inte ­gynnar maskinentreprenören. Samtidigt får vi ett direkt svar på frågan vad skogsägaren förväntar sig av oss när vi genomför avverkningsuppdraget.

Män samlats runt V8 Thundercar. – Jaha, ett träd till, blev den snabba kommentaren från en av maskinägarna när Fredric Magnusson, som tävlar i V8 Thundercar med Chevrolet Camaro, berättar att byte till annat kullagerfett förbättrade hans varvtider med två tiondels sekunder. Rätt smörjning är kanske receptet även för skogsmaskiner?

Risken att enskilda entreprenörer utan bolagsanknytning skulle försvåra för markägaren att sälja det avverkade virket avfärdades av flera mötesdeltagare.
– Jag är övertygad om att färskt leveransvirke vid väg blir en styrka för markägaren när denne bjuder ut det. Marknaden är så sugen på virke att avsättningen och därmed priset inte blir ett problem, sa Lennart Granqvist, tidigare styrelse­ledamot i SMF, som ser en ­styrka i att skogsmaskinsentreprenören kan erbjuda en produkt med färre mellanhänder.

Anna Furness ser de här signalerna från Jämtlandssektionens som ett tydligt mandat att gå vidare med förändringsarbete.
– Min målsättning är att SMF:s medlemmar ska kunna leverera en större variation av entreprenadtjänster och inte enbart utföra avverkning eller plantering efter prislista. 

SKOGEN 6-7/2016

 

Publicerad:
Bild för Per Ericsson
Per Ericsson
Frilansjournalist
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Bygg ditt eget paradis

  Skogsnäringen har säkert lika många namn för virke som inuiterna sägs ha för snö. Men vi är nog lika fattiga på synonymer för landskapsvård som inuiterna är när de ska prata om beachvolleyboll.
 • Annons
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Annons
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Annons