”Enskild skogsägare ska inte bära kostnaden för artskydd”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Tretåig hackspett. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
SKOGENdebatt. Nej LRF, artskyddsutredningen säger inte att det är den enskilda markägaren som ensam ska ta ekonomiskt ansvar för att bevara naturvärden. Det skriver Daniel Bengtsson, Birdlife Sverige, i en slutreplik.

I en replik menar Magnus Kindbom, skogsdirektör, LRF Skogsägarna, att Birdlife Sverige föreslagit att markägaren ska stå för kostnaden för att avstå sin egen mark. Detta är ett uppenbart felaktigt och på något märkligt sätt framkrystat påstående. Essensen i det jag skrev var istället att vi gärna ser ordentligt mycket mer ersättning till markägare med stora naturvärden på sin mark, så att incitamenten för att skydda biologisk mångfald blir starkare.

Annons
Annons

LRF fortsätter att hävda att artskyddsutredningen syftar till att den enskilde markägaren ensam ska ta ekonomiskt ansvar för att bevara naturvärden, vilket utredningens betänkande definitivt dementerar. LRF väljer också fortsatt att blunda för att det borde vara branschen/näringen som måste ta ett större ansvar. Då skulle belastningen för en småskalig skogsverksamhet bli i det närmaste försumbar.

 
MÅNGA BRINNER FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD
Vi lyfter gärna fram att många skogsägare brinner för att gynna biologisk mångfald och hänsynstagande till biologisk mångfald har i vissa avseenden blivit bättre på sistone. Men det räcker med att se hur tillståndet för allt fler arter fortsätter att förvärras, för att inse att det svenska skogsbruket är allt annat än hållbart. Det utbredda trakthyggesbruket är kanske det tydligaste exemplet, då det tar åtskilliga hundra år att återskapa det ekosystem som förstörs när en naturskogsliknande skog kalhuggs och markbereds.

-Så JA, Magnus, den bistra sanningen är att svenska markägare otvetydigt förstör skogliga ekosystem – det är ju det som vi tillsammans, och med hjälp av bland annat naturvårdslagstiftningen, måste komma till rätta med! För det går att bruka skogen på ett hållbart sätt. Nyare forskning visar till och med att det långsiktigt är ekonomiskt fördelaktigt att tillämpa ett kontinuitetsskogsbruk (utan kalhyggen), samtidigt som biologisk mångfald bevaras.

Skogsnäringen fortsätter att påstå att våra skogsekosystem måste brukas för att bevaras. Det krävs dock inte särskilt omfattande ekosystemkompetens för att inse att den totalt sett absolut bästa åtgärden för skogens biologiska mångfald vore att lämna skogarna helt utan mänsklig påverkan. Nu vet vi ju att det inte är möjligt i praktiken, och alltså inget som vi föreslår. Men för att åtminstone lämna fragmentariska delar av rika skogsekosystem till kommande generationer, så måste vi avsätta de skogar som innehåller störst naturvärden – och bruka produktionsskogarna med biologiskt hållbara metoder.

 
VERKSAMHETER LEVER GIVETVIS VIDARE 
Artskyddsutredningen är omfattande (drygt 1700 sidor), så det är förståeligt ifall få har orkat ta sig igenom den i sin helhet. Men jag tror inte att det är det som är orsaken till att Magnus inte vill förstå det absurda i sitt (upprepade) påstående att förslaget skulle få ”långtgående följder för hela den svenska landsbygden och riskerar att förhindra alltifrån vårskogsbruk, tidig vallskörd och vindkraftverk”. Samtliga nämnda verksamheter kommer givetvis att leva vidare och de flesta borde inte ha några svårigheter att genomskåda LRF:s retorik. En statlig utredning skulle aldrig mynna ut i ett scenario där ”alla maskiner och en stor del av svensk industri skulle stå stilla under delar av året med mycket stora konsekvenser för svensk ekonomi, klimatomställning och landsbygd”. 

Det är ett lumpet sätt att skapa opinion mot ett bättre skydd för den natur vi alla är beroende av.

DANIEL BENGTSSON
Birdlife Sverige
Opinion
Publicerad:
 • Skogspodden synar specialsortiment

  I avsnitt 85 intervjuar Per Jonasson, Skogspodden, Tomas Birgersson som är utsynare på Rundvirke. Han berättar om specialsortiment som kan vara lönsamma.
 • Annons
 • Värre barkborreangrepp än väntat

  Kategorier: skogsskador, granbarkborre
  Skadorna av granbarkborre blev skyhöga även i år. Den förväntade minskningen uteblev, visar SLU:s inventering.
 • Nu kommer nya SKOGEN!

  I början av nästa vecka ska SKOGEN 11/2021 trilla ner i brevlådorna hos prenumeranterna – men redan nu kan du läsa den i digital form. Temat den här månaden är Hyggesfritt.
 • Annons
 • Nu finns kartor över landets diken

  Forskare har tagit fram nya digitala kartor över merparten av Sveriges diken. Kartorna är tillgängliga för alla.
 • Fler tror på stigande virkespriser

  Kategorier: Skogsbarometern 2021
  Fler skogsägare tror på stigande priser för såväl timmer som massaved, enligt Skogsbarometern. Men äganderätten utgör ett orosmoln.
 • Annons