Engagerade förare vittnar från hytten

18 oktober Över 500 svar på bara två dagar. Responsen på en enkät riktad till skogsmaskinförare var stor och snabb. När svaren har sammanställts ska de ge ledtrådar till maskintillverkarna om hur deras produkter kan förbättras.

Engagerade förare vittnar från hytten
Hur ser maskinförarna på ergonomi, beslutsstöd och autonoma funktioner? En enkät ska ge svar till inte minst maskintillverkarna. Foto: Jens Fältskog

Det är Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp (TSG) som ligger bakom den enkät som man hoppas ska nå åtminstone ett par tusen personer som arbetar som maskinförare på professionell nivå i skogsbruket.

Och det är tydligt att det är en grupp som är engagerade i sitt yrke.

– Vi lanserade enkäten i måndags och redan på tisdagen hade vi fått in över 500 svar, säger Martin Englund som är forskare på Skogforsk.

Han har tillsammans med kollegor på Skogforsk och SLU tagit fram frågorna i enkäten. Bland det man vill ta reda på är hur yrkesgruppen ställer sig till olika former av förarstöd och autonoma hjälpmedel, och på vilket sätt det kan underlätta och effektivisera arbetet.

– Andra stora frågor handlar om ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet. Hur det fungerar nu och vad som går att utveckla, säger Martin Englund.

En liknande enkätundersökning gjordes för fem sex år sedan, och särskilt ett resultat från den gången blir intressant att följa upp, anser han:

– Åldern på förarna. Den gången såg vi en puckel i ålderskurvan runt 50 år.

Räknar du med någon förändring?

– Jag har ingen magkänsla eller förväntan, utan inväntar resultaten, säger Martin Englund.

En första indikation på resultaten kommer i samband med att TSG har ett tillverkarseminarium i mitten av november. En skriftlig rapport kommer också tas fram vid ett senare tillfälle och den får SKOGEN anledning att återkomma till.

TSG består av ett representanter från Skogsentreprenörerna, Stora Enso, Sveaskog, Billerud, Södra, Holmen Skog, SCA, Skogforsk och SLU

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb