Energi lämnas kvar

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Grotuttag
Biobränsleuttaget kan öka kraftigt, konstaterar Lars Rytter på Skogforsk. Foto: Thomas Adolfsén/SKOGENbild.
Vi kan öka användningen av biobränsle kraftigt redan i dag. Virket finns på plats – och det kan användas utan risk för skadliga effekter i skogen.

Det säger Lars Rytter, forskare på Skogforsk. Han har räknat på skogstillgångarna kring Östersjön – det gäller Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och Lettland.

Annons
Annons

– Varje år växer skogen med 276 miljoner kubikmeter stamved. Allt kan man förstås inte avverka, men vi skulle i stort sett kunna använda 90 procent. Och det är ganska mycket, för i själva verket avverkar vi bara 65 procent av till-växten, säger Lars Rytter.

En sådan ökning är inte orealistisk. I Estland avverkas till exempel 83 procent av tillväxten i dag.
Skogsavverkningarna skulle alltså kunna öka med 66 miljoner kubikmeter om året i de här länderna. Därtill finns stora mängder grot, unga träd – och stubbar, om man vill.
Enligt beräkningar kan skogarna kanske ge över 400 terawattimmar. I dag ger biobränslet omkring 125 terawatttimmar.
– Sedan kan man förstås öka produktionen av biomassa ytterligare genom växtförädling, snabbare trädslag och snabbare start på de nya bestånden efter avverkning. Gödsling kan också ge mycket, även om den är kontroversiell, säger Lars Rytter.

– Och så kan vi odla skog på mer mark. Studier visar att det finns 1,5 till 2 miljoner hektar tillgängliga i de här länderna för beskogning. Bara i Sverige kan det röra sig om uppemot en halv miljon hektar.

SKOGEN 9/2015

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • "Smart skifte från fossilt till förnybart minskar utsläppen"

  DEBATT. Nej Magnus Nilsson, vattensängsmetaforen för EU:s utsläppshandel stämmer inte. Om utsläppen sjunker i en del av EU så stiger de inte i en annan del, skriver representanter för bland annat akademi och klimatinnovation i en replik.
 • Annons
 • En andra barkborrevåg sveper fram

  Kategorier: granbarkborren
  Istället för att övervintra angriper barkborrarna träd. En andra våg av angrepp sveper över södra och mellersta Sverige, enligt Skogsstyrelsen.
 • Virkesstudion kör igång

  Virkesstudion är tillbaks efter sommarpausen. I avsnitt 15 diskuteras det avvaktande läget på virkesmarknaden.
 • Annons
 • "Skifte från fossilt till förnybart minskar inte utsläppen"

  Kategorier: debatt, Magnus Nilsson
  DEBATT. Rätt skött kan skogen leverera råvaror utan att det spär på växthuseffekten. Men när skogsnäringen hävdar att ett ökat virkesuttag skulle dämpa växthuseffekten, då är man ute på hal is, skriver Magnus Nilsson, klimatpolitisk analytiker.
 • Ökat intresse för avverkning i juli

  Den areal som anmälts för avverkning i juli var den största på nio år. En orsak kan vara skadeangreppen av granbarkborre.
 • Annons