”En stark regering behövs - för skogsbrukets skull"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: LE Carlsson, SKOGENbild - Azote Library.
SKOGENdebatt. Många är de som vill begränsa skogsbruket. Men ingen vill tala om hur bristen på skogsråvara ska hanteras. Nu krävs en stark regering som står upp för skogsbruket. Det behövs, för Sveriges och Europas skull, skriver Gunnar Palme, ordförande i Sveriges Jordägareförbund.

Sverige behöver en stark regering. Alldeles klart för att få slut på gängkriminaliteten, för att förbättra vård och skola och för att få bättre balans i ekonomin.

Annons
Annons

Jag vill dock påstå att Sverige behöver, framför allt, en stark regering för att få till det skogsbruk Sverige behöver för att klara ekonomin, landsbygden och inte minst miljön. Den negativa syn på svenskt skogsbruk som nu kan utkristalliseras inom EU, Naturvårdsverket och flera organisationer som Greenpeace, Skydda Skogen och liknande har väl sällan tidigare skådats. Dessutom har en kompakt supporterklubb inom Sveriges television hjälpt till att driva tesen att kontinuitetsskogsbruk är enda vägen framåt.
Den cirka 40 procentiga minskning av skogsråvara som industrin och i sluttampen konsumenter måste hantera talas det inte om. Den substitution som då måste utvecklas, mer fossila bränslen, mer cementbyggnation, ökad stålanvändning med mera kommer inte gynna miljön och dessutom skapa större ekonomiska klyftor i världen då fiberbaserade trä och pappersprodukter blir dyrare och mindre tillgängliga för de fattigare regionerna.
 
REGERINGEN MÅSTE TA STÄLLNING
Det är min uppfattning att skogspolitiken i Sverige, och för Sverige gentemot EU, är en av de viktigaste frågorna den nya regeringen har att ta ställning till.
Uppbyggnaden av det svenska skogsbruket och den svenska skogsindustrin har tagit långt mer än hundra år att bygga upp. Det svenska skogsinnehavet har hela tiden ökat och med det koldioxidupptagningen. Sverige kan vara Europas bästa lunga men det måste vara på villkor vi kan acceptera och förstå.
Ett populärt ämne inom EU är att skogsländer, framför allt Sverige, inom EU måste skydda stora arealer skog, procentuellt sett. Då måste den svenska regeringen och svenska myndigheter lära sig hur skyddad skog definieras. Vi, läs Naturvårdsverket, har ett betydligt snävare beräkningssätt än flertalet övriga EU länder och vi hamnar därför lätt i strykklass. Regeringen måste stå upp!
 
ARTSKYDD KAN BLI KONTRAPRODUKTIVT
Artskyddet riskerar att bli ett administrativt problemområde och närmast kontraproduktivt med sitt syfte. Det kan vara nog så viktigt att söka definiera eventuellt utsatta arter och sedan hjälpa dem att komma tillbaka. Dessa arter är dock ett fåtal varför stora svepande definitioner avsevärt försvårar brukande av mark till ingen nytta. Man ska komma ihåg att endast en art, värmlandslav som fanns mycket sparsamt i västra Värmland, försvunnit de senaste 50 åren. Det är viktigt att Sveriges regering och myndigheter förstår konsekvenserna av romantiska drömmar. Regeringen måste stå upp! 
De pålagor som EU med stor intensitet tar fram med miljöskäl som grund riskerar haverera det svenska skogsbruket, skogsindustrin och landsbygden.
Jag tycker Ulf Kristersson snarare borde tänka med den svenska industrialiseringen som huvudspår.
Gör han det skickligt kan Sverige än en gång driva en stark utveckling baserad på den svenska skogen, den svenska malmen och den svenska kraften.
 
GUNNAR PALME, ordförande i Sveriges Jordägareförbund
 
Artikeln har tidigare varit publicerad i Jordägareförbundets medlemstidning.
 
 
Opinion
Publicerad:
 • Ny digital skogsbruksplan lanseras

  Virkesbörsen har utvecklat digitala skogsbruksplaner som uppdateras automatiskt.
 • Annons
 • ”Bjud in till produktionsskogen”

  LEDARE. Med temat Öppna skogen vill vi ta fasta på att det inte behöver finnas någon motsättning mellan att bedriva lönsam virkesproduktion och vara en välkomnande värd för olika skogsgäster, skriver Johan Larsson .
 • Rejält lönsamhetsfall för sågverken

  Från rekordvinster till nollresutat på bara några månader. Så beskriver Danske Bank läget för vissa sågverk.
 • Annons
 • Forskare utvinner el ur trä

  Kategorier: träforskning, KTH
  Forskare vid KTH har utvunnit elektricitet ur trä. Effekten är anmärkningsvärd, anser de.
 • Därför har vi räknat som vi gjort i SKA 22

  SKOGENdebatt, SKA 22 ger, i enlighet med regeringsupdpraget, ett slags avverkningstak under vilket marknaden kan agera. Men vi välkomnar fortsatta analyser av andra aktörer. Det menar Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen, apropå två tidigare debattartiklar om SKA 22.
 • Annons