En miljard till Södras medlemmar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Södras beslöt på sin årsstämma att dela ut närmare 1,1 miljarder kronor till medlemmarna. 

Vinstdelningen motsvarar 43 procent av resultatet före skatt som var nästan 2, 6 miljarder kronor år 2019.  Det kan jämföras med rekordutdelningen för 2018  på närmare 1,8 miljarder som utgjorde 41 procent av resultatet före skatt.

”Södra står starkt även i oroliga tider och under pandemin har vi fortsatt kunnat leverera samhällsviktiga produkter och tjänster. Som ekonomisk förening står alltid skogsgårdens ekonomi i centrum och det är viktigt att medlemmarna får del av förädlingsvinsten från förra årets leveranser till våra industrier. Därför är det glädjande att stämman fattade beslut om utdelning”, säger Lena Ek, ordförande i Södra, i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Vinstdelningen består av utdelning på virkesleveranser med 10 procent (530 miljoner kronor), utdelning på insatskapital med 8 procent (371 miljoner) och insatsemission med 10 procent (167 miljoner kronor).

Sedan tidigare har styrelsen fattat beslut om att inte ansöka om statligt stöd för de korttidspermitteringar Södra gjort under våren. Med anledning av pågående pandemin hölls stämman den 3 juni digitalt och 200 ledamöter i fullmäktige var utspridda på 20 platser runt om i Södra Sverige.

Under stämman omvaldes Lena Ek som styrelsens ordförande och Kristina Alsér och Magnus Hall valdes in i styrelsen. Även ett rekordstort antal motioner behandlades under mötet.

 

 

 

Publicerad:
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Annons
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Annons
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Annons