En krona extra OK för förädlad planta

13 april 2012 Bra, bättre eller bäst? Valet är ditt enligt Skogforsk som lanserar förädlat frö som kan ge kraftfull tillväxtökning. Hur mycket är du som skogsägare beredd att betala mer för högförädlade plantor?

Plantdiagram som visar att de flesta är beredda att betala för högförädlade plantor.På Ukonf12 svarade majoriteten att en krona extra är okej. Men många var också beredda att betala en femma mer för guldplantorna.
I Götaland produceras bara hälften så mycket förädlat frö som plantproduktionen behöver. Den tredje omgångens plantager, TreO, kommer att ge ett märkbart tillskott först år 2020. Men markvärdet för ett bestånd som anläggs med de mest högförädlade plantorna är mer än dubbelt så högt som för ortens gran.
–Betalningsförmågan för en bättre planta ökar med stigande ståndortsindex. På en G36-mark är nuvärdet för en högförädlad planta hela 40 kronor medan en planta från en fröplantage har nuvärdet 29 kronor, sade Bo Karlsson, Skogforsk.

Förädlade träd har högre tillväxt. Hur påverkar det kvaliteten? Den frågan fick Karl-Anders Högberg, Skogforsk och han svarade på Ukonfen:
–Förbättrad stamkvalitet är ett förädlingsmål i sig, men träd med högre tillväxt har generellt sett grövre kvist, årsringarna är i genomsnitt bredare och densiteten lägre. Kvalitetsegenskaperna kan å andra sidan påverkas genom lämplig skogsskötsel.

Däremot finns det inget bevisat samband mellan förädlat material och dubbeltoppar i granungskog. Skadorna av den typen har inte gått att koppla till genetik. Och slutligen kom den avgörande frågan om genetisk vinst i unga år håller fram till vid omloppstidens slut.
–Ja, de träd som är bäst i ung ålder är också i stor utsträckning bäst vid omloppstidens slut. Så när vinstnivån i ung ålder skrivs fram med produktionsfunktioner får vi en realistisk vinstnivå  för arealproduktionen över omloppstiden, sade Karl-Anders Högberg.   

SKOGEN 3/2012

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb