”En hel del timmer kan räddas”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGEN, skogsbränder
Genrebild, skog som återhämtar sig efter brand. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild.
Exakt hur mycket timmer som kan sågas i den skog som brunnit vågar Hannele Arvonen, koncernchef på Setra Group, inte säga. Men hon räknar med att en hel del kan räddas.

För Setra innebär åtagandet omprioriteringar och noggrann planering. Friskt timmer kan till exempel inte sågas ihop med det brandskadade. En annan förutsättning för att ta hand om brandtimret är att det sker snabbt.
– Det måste avverkas under denna säsong, det vill säga nu i höst och vinter eller allra senast till våren. Annars är det för sent, säger Hannele Arvonen i ett pressmeddelande från Svenska mässan.

Annons
Annons

Det blir en kapplöpning med tiden: först måste ju eftersläckningen avslutas och avspärrningarna släppas, 

– Troligen innebär det att vi tappar i produktion, men det hänger också på vilka volymer vi kan få ut, säger Hannele Arvonen.

Normalt används cirka 50 procent av en stock till bräd- och plankproduktion, resten blir bland annat flis och bioprodukter. För brandtimret är procentsatsen lägre.

– Det får till exempel inte vara sot i bräderna, så vi måste såga lite tuffare. Men hur mycket som går bort är för tidigt att säga..

– Vi kan heller inte leverera flis till massaindustrin. Däremot vet vi från tidigare bränder att kvaliteten på det virke vi får ut är lika hög som från friskt timmer, fortsätter Hannele Arvonen.

– Just nu undersöker vi hur vi kan såga brandskadat timmer vid vårt sågverk i Färila i Hälsingland,.

Hannele Arvonen medverkar på mässan Trä & Teknik 28–31 augusti, i Göteborg där hon bland annat har ett möte med kung Carl XVI Gustaf. Att kungen vill informera sig om läget efter skogsbränderna är ingen vågad gissning. 25 000 hektar skog har brunnit i sommar.
Brandskadorna blir ett hett diskussionsämne på mässan, misstänker hon.

– Det är en utmaning. Men för oss känns det viktigt att ställa upp, tillsammans med våra ägare Sveaskog och Mellanskog. Precis som vi gjorde efter bränderna i Västmanland 2014, då vid vårt sågverk i Skinnskatteberg, säger Hannele Arvonen.

 

 

 

 

 

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons