En halv miljon arter sprider sig okontrollerat

25 april 2007 Antalet arter som skogs- och jordbruket har introducerat i nya länder närmar sig en halv miljon. Och många sprider sig okontrollerat. Det konstaterar FAO i sin senaste rapport om tillståndet i världens skogar.

Problemet med ”invasiva främmande arter” uppmärksammas allt mer. Arter som klarar sig bättre än de inhemska konkurrerar ut landets egna växter och djur och ändrar naturmiljön. Kostnaden för bekämpning, förlorad mångfald och mänsklig ohälsa är svår att beräkna, men enligt en uppskattning har de flyttade arterna kostat samhället närmare en biljon (1012) kronor.
FAO efterlyser ökad politisk medvetenhet om riskerna, inte minst för aggressivt växande träd. Man vill också ha en noggrannare skötsel av de introducerade trädslagen, system för tidig varning när de sprider sig utan kontroll och effektivare bekämpning.

I USA plågas man av trädslagen robinia, det kinesiska gudaträdet och ytterligare 14 trädslag.
Sydafrika har en lång lista med plantageträd som eucalyptus och tallarter som sprider sig oönskat. Kanada har invaderats av vanlig ”svensk” tall.
På FAOs lista plågas också Sverige av contortatallen och Danmark av sykomorlönn.
Det finns många internationella samarbeten och överenskommelser för att begränsa spridningen av oönskade arter men länderna lyckas inte alltid leva upp ens till de bindande avtalen, uppger FAO.

Bengt Ek

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb