Elda inte upp industriråvara

13 september 2007 Den Europeiska skogsindustrin räknar med att tillgången på biomassa inte kommer att vara tillräcklig för att EUs bioenergimål till år 2020 ska kunna nås. Det saknas 200-260 miljoner kubikmeter råvara visar en rapport som McKinsey har gjort på uppdrag av den europeiska skogsindustrin. Nu vill skogsindustrin föra samtal om hur långsiktigt hållbara lösningar ska kunna sättas in.

– Klimatproblemet är avgörande för allas vår framtid och det är självklart att vi inom skogsindustrin ska bidra med allt vi överhuvudtaget kan för att lösa detta.

– Men att elda upp industriråvaran som behövs för att tillverka pappers- och träprodukter skulle vara en snabblösning som inte är hållbar på lång sikt, Klimatet skulle vara förloraren, säger Christer Ågren, Skogsindustriernas ordförande.

– Det är oerhört viktigt att EU centralt kan stå för hela lösningen. Även vindkraft, solenergi, vattenkraft, vågkraft och alla andra förnyelsebara energikällor måste bidra med sin del för att målet ska uppnås

Text: Tomas Lindberg tomas@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb