Elak svamp hotar tall

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Skadesvampsangripen tall
Svampen angriper årsskott - leta efter kluvna eller bruna, döda toppar.
ANGREPP. Ännu en svampsjukdom drabbar skogsägare. Denna gång med sådan kraft att SLU drar igång akutforskning. 

Angreppet på ett femtonårigt tallbestånd i Odensala i Uppland upptäcktes av en slump av förbipasserande forskare i augusti förra året. Sedan dess har svampen, Diplodia pinea, studerats av SLU i Uppsala. 
– Det är obehagligt att ett av våra huvudträdslag drabbas. Risken är att den sprider sig och stora värden står på spel. Vi måste vara steget före och göra allt för att bekämpa den, säger Jan Stenlid som är professor i skogspatologi på SLU. 

Annons
Annons

Jan StenlidJan StenlidSvampen angriper årsskotten som blir bruna och dör. Kommande växtsäsong sprids sporerna från det infekterade ­årsskottet när det regnar och blåser. Anslutande skogar kan få problem. 
– Från 2013 har vi sett svampen på enstaka exotiska tallar i Bohuslän och på Gotland. Detta är det första stora angreppet på ett skogsbestånd. Vi har undersökt beståndet och hittat mycket sporer på de skadade skotten. Hela beståndet är drabbat, på de värst angripna träden har nittio procent av årsskotten dött. De tallarna börjar redan tackla av. Dubbla toppar i kronorna skvallrar om att svampen funnits där i upp till tio år, berättar Jan Stenlid. 

Nu studeras svampens gener. Man vill veta om det är samma genotyp i detta angrepp som i de tidigare, eller om det är andra som har kommit hit. Forskarna har tillgång till svampkulturer från andra länder i Europa att jämföra med.

Diplodia innebär inte slutet för tallen. Görs inga insatser kommer naturen själv att hantera sjukdomen, men det tar lång tid. Pengar, virke och arter knutna till tall skulle gå för­lorade. I ett så här tidigt skede kan det räcka att ta bort sporkällan vid utbrott. Då minskas spridningen och situationen blir mer hanterlig.

Att den här sydeuropeiska svampen drabbar Sverige är delvis klimatförändringens fel. För ett utbrott krävs rätt klimat, sporer och mottagliga träd. Om­rådena svampen kan leva i har flyttats från Skåne till Mälar­dalen de senaste trettio åren och kommer att utökas norrut längs kusten. 
Klimatförändringen har även gjort träden mottagliga för angrepp. Men för att sjuk­domen ska bryta ut måste det finnas sporer. De kan ha ­kommit med plantimport, men beståndet i Odensala har tro­ligen smittats på annat sätt. 

Hela det femton hektar stora beståndet i Odensala kommer att avverkas. Man kan inte tvinga någon till avverkning, men markägaren har valt det trots att han inte får någon ersättning. 
Jan Stenlid efterlyser ett regelverk som bemyndigar att ta ner smittad skog och ge ersättning till markägaren. Jordbruksverket ser nu över ersättningsfrågan.

UNDERSÖK DIN TALL
• Leta efter kluvna eller döda bruna toppar. Angreppet påminner om gremmeniella. 
• Rapportera misstänkta angrepp till SLU. 
• Fäll alla smittade träd, både enstaka och hela bestånd. 
• Bränn allt växtmaterial så sporbärande kvistar dör till nästa växtsäsong. Spormängderna måste minska och sjukdomen stoppas.

SKOGEN 2/2017

 

Publicerad:
Bild för Karin Bernle
Karin Bernle
Frilansjournalist
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons