Elak svamp hotar tall

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Skadesvampsangripen tall
Svampen angriper årsskott - leta efter kluvna eller bruna, döda toppar.
ANGREPP. Ännu en svampsjukdom drabbar skogsägare. Denna gång med sådan kraft att SLU drar igång akutforskning. 

Angreppet på ett femtonårigt tallbestånd i Odensala i Uppland upptäcktes av en slump av förbipasserande forskare i augusti förra året. Sedan dess har svampen, Diplodia pinea, studerats av SLU i Uppsala. 
– Det är obehagligt att ett av våra huvudträdslag drabbas. Risken är att den sprider sig och stora värden står på spel. Vi måste vara steget före och göra allt för att bekämpa den, säger Jan Stenlid som är professor i skogspatologi på SLU. 

Annons
Annons

Jan StenlidJan StenlidSvampen angriper årsskotten som blir bruna och dör. Kommande växtsäsong sprids sporerna från det infekterade ­årsskottet när det regnar och blåser. Anslutande skogar kan få problem. 
– Från 2013 har vi sett svampen på enstaka exotiska tallar i Bohuslän och på Gotland. Detta är det första stora angreppet på ett skogsbestånd. Vi har undersökt beståndet och hittat mycket sporer på de skadade skotten. Hela beståndet är drabbat, på de värst angripna träden har nittio procent av årsskotten dött. De tallarna börjar redan tackla av. Dubbla toppar i kronorna skvallrar om att svampen funnits där i upp till tio år, berättar Jan Stenlid. 

Nu studeras svampens gener. Man vill veta om det är samma genotyp i detta angrepp som i de tidigare, eller om det är andra som har kommit hit. Forskarna har tillgång till svampkulturer från andra länder i Europa att jämföra med.

Diplodia innebär inte slutet för tallen. Görs inga insatser kommer naturen själv att hantera sjukdomen, men det tar lång tid. Pengar, virke och arter knutna till tall skulle gå för­lorade. I ett så här tidigt skede kan det räcka att ta bort sporkällan vid utbrott. Då minskas spridningen och situationen blir mer hanterlig.

Att den här sydeuropeiska svampen drabbar Sverige är delvis klimatförändringens fel. För ett utbrott krävs rätt klimat, sporer och mottagliga träd. Om­rådena svampen kan leva i har flyttats från Skåne till Mälar­dalen de senaste trettio åren och kommer att utökas norrut längs kusten. 
Klimatförändringen har även gjort träden mottagliga för angrepp. Men för att sjuk­domen ska bryta ut måste det finnas sporer. De kan ha ­kommit med plantimport, men beståndet i Odensala har tro­ligen smittats på annat sätt. 

Hela det femton hektar stora beståndet i Odensala kommer att avverkas. Man kan inte tvinga någon till avverkning, men markägaren har valt det trots att han inte får någon ersättning. 
Jan Stenlid efterlyser ett regelverk som bemyndigar att ta ner smittad skog och ge ersättning till markägaren. Jordbruksverket ser nu över ersättningsfrågan.

UNDERSÖK DIN TALL
• Leta efter kluvna eller döda bruna toppar. Angreppet påminner om gremmeniella. 
• Rapportera misstänkta angrepp till SLU. 
• Fäll alla smittade träd, både enstaka och hela bestånd. 
• Bränn allt växtmaterial så sporbärande kvistar dör till nästa växtsäsong. Spormängderna måste minska och sjukdomen stoppas.

SKOGEN 2/2017

 

Publicerad:
Bild för Karin Bernle
Karin Bernle
Frilansjournalist
 • Aska skyddar mot snytbagge

  Snytbaggar vill inte gnaga på skogsplantor som tagit upp ämnen från aska, visar ny forskning.
 • Annons
 • Tjäderärende prövas i Högsta domstolen

  Ett ärende rörande en avverkning som stoppades på grund av tjäder kommer att prövas av Högsta domstolen.
 • Klimatförändringar minskar kolbindning i regnskog

  ​​​​​​​Klimatförändringar kan minska regnskogens förmåga att binda koldioxid. Fotosyntesen i bladen fungerar sämre vid ökad hetta, enligt en ny avhandling från Göteborgs universitet.
 • Annons
 • Nytt nummer på gång!

  Vilken dag som helst får prenumeranterna SKOGEN 9/2022 i brevlådan – men redan nu finns nya numret tillgängligt i digital form. För både prenumeranter och alla andra. Temat den här månaden är Natur- och viltvård.
 • Forskarupptäckt kan göra träd torktåliga

  Vid studier av lignin gjorde forskare en upptäckt som kan användas för att göra träd mer motståndskraftiga mot torka.
 • Annons