Ekskogs öde avgjordes för 400 år sedan

12 oktober 2007 Kriget mellan England och Spanien under 1500-talet ligger bakom hot mot Ekbeståndet i Sherwoodskogen, rapporterar Vetenskapsradion.

Många av ekarna är 800 år gamla och de kommer snart att dö en naturlig död. Problemet är att hundratals yngre ekar som fortfarande skulle ha många år kvar, höggs ner redan på 1500-talet, för att engelsmännen skulle ha virke till sina krigsfartyg i striderna mot Spanien. Sedan dess har man inte heller varit så bra på att föryngra eller att gallra bort andra träd som konkurrerar ut ekarn

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb