Ekprojekt kan söka pengar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild.
Nu finns chans för såväl forskare som privatpersoner att söka anslag för ekprojekt.
Prioriterade projekt är skötselmetoder som syftar till hög och värdefull virkesproduktion samt kunskaper som ökar intresset för mångbruk av ekskog. Det är Erik Stenströms stiftelse som utlyser forskningsanslag på totalt 700 000 kronor. I december fattas beslut om vilka projekt som beviljas stöd.
Stiftelsen bildades 2012 med ett donerat startkapital på 10 miljoner kronor från jägmästare Erik Stenström. Avkastningen ska årligen delas ut till forskare eller privatpersoner som vill utveckla kunskapen kring eken och dess skötsel.
Erik Stenström (1920-2017) utexaminerades från Kungliga Skogshögskolan 1948 och fick då en tjänst hos Domänverket. Under hela sitt yrkesliv förvaltade han statens skogar och ägnade stort engagemang åt lövskogsskötsel.
Publicerad:
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Annons
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Mikael Lundberg

  ”Välkomna unga till jaktlaget”

  Genom att bli ännu bättre på att ha ett tillåtande och vänligt klimat ska vi locka unga till jaktlaget, berättar Mikael Lundberg i Sista ordet.
 • Annons
 • Mellanskog vill vinstdela 36 miljoner

  Mellanskogs styrelse föreslår en vinstutdelning till medlemmarna på närmare 36 miljoner kronor.
 • Barkborre bekämpas bäst sommartid

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Att bekämpa granbarkborrar med den så kallade sök- och plockmetoden kan inte rekommenderas under vinterhalvåret, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons