Ekosystemtjänster förändras snabbt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: Pixabay.
Svenska skogslandskap förändras med sådan hastighet att kartläggning av ekosystemtjänster snabbt blir inaktuell, visar en ny studie från SLU.

Tre  ekosystemtjänster, nämligen produktion av trä, blåbär och kollagring, har undersökts. Studien visar att mycket kan hända på tio år. Av studerade provytor hade 65 procent av dem som tidigare hade hög nivå av ekosystemtjänsterna försämrats. Samtidigt hade 84 procent av ytorna med låga nivåer förbättrats under tioårsperioden.

Annons
Annons

Virkesproduktionen förändrades snabbare än blåbärsproduktionen och långsammast förändrades kollagringen. Eftersom nivån på de tre tjänsterna förändrades  i olika takt kommer också konflikter och synergier dem emellan att förändras över tid, uppger forskarna bakom studien.

De skulle också vilja se en omprioritering. I dag läggs stora resurser på att kartlägga ekosystemens nyttor. Dessa används sedan för skötselpanering och policyskapande. Men de snabba förändringarna gör att kartläggningarna måste användas med försiktighet. SLU-forskarna anser att resurserna istället borde användas till att öka kunskapen om orsakerna till förändringarna.

– Om vi förstår varför och hur förändringarna sker så kommer vi också att förstå hur vi ska sköta ekosystemen så att de även i framtiden levererar de tjänster som vi behöver för vårt välbefinnande. Det gör också möjlighet att nå samhällets olika hållbarhetsmål som Sveriges miljömål, EU:s nya skogsstrategi och EU: strategi för biologisk mångfald 2030, säger Tord Snäll, som lett studien, i ett pressmeddelande.

I studien har använts data från Riksskogstaxeringen och Markinventeringen.

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Hjälp till att göra rutan säker

  Kör du skogsmaskin och har råkat ut för att säkerhetsrutan oväntat spricker? I så kan din erfarenhet bidra till att lösa ett mysterium - och minska risken för olyckor.
 • Annons
 • ”Prispress kan blåsa bort ungas framtidstro”

  SKOGENdebatt. Jag fick förfrågan om att skriva en krönika om ungas framtidstro inom skogsmaskinsbranschen. Sanningen är att den är ljus idag – men kan vara bortblåst i morgon. Det skriver Julia Björnfot, lärare på naturbruksgymnasium.
 • Arvsmassa hos granbarkborre kartlagd

  Forskare har lyckats kartlägga granbarkborrens hela arvsmassa. Det är ett viktigt steg mot effektiv, artspecifik bekämpning av skadegöraren.
 • Annons
 • Virkesmätning med AI får grönt ljus

  Kategorier: virkesmätning, Biometria, Asta
  Biometria inför nu AI som ett ordinarie inslag i virkesmätningen på vissa mottagningsplatser. På sikt leder det till sänkta kostnader för kunderna, uppger de.
 • Så stort är hyggesfritt skogsbruk

  För första gången har Skogsstyrelsen tagit fram statistik över hyggesfritt skogsbruk. Den visat att det bedrevs på 644 000 hektar förra året.
 • Annons