VISINGSÖ.

Ek faller för insekter

5 september 2016 An­grepp av insekter leder till ovanligt stor avverkning av de berömda ekarna på Visingsö i Vättern. Cirka tusen kubik tas ut i år.

Ek faller för insekter

Du läser nu en artikel på Skogen.se. Vill du läsa fler kvalitativa artiklar om t.ex. virkesmarknad, skötsel och teknik? Testa 3 nummer av SKOGEN  för endast 99 krDu läser nu en artikel på Skogen.se. Vill du läsa fler kvalitativa artiklar om t.ex. virkesmarknad, skötsel och teknik? Testa 3 nummer av SKOGEN»Visingsös ekar har de senaste åren drabbats av insektsangrepp, bland annat av frostfjäril och ekvecklare, berättar skogsvaktare Fredrik Ellgren på Statens Fastighetsverk.
– Det har varit ganska om­fattande angrepp. Det brukar egentligen inte påverka eken så mycket, så troligen finns fler orsaker till att skogen har drabbats av nedsatt vitalitet. I år ska vi därför ta ut ungefär tusen kubik, vilket är exceptionellt mycket för den här skogen.

Ekskogen planterades med början under 1830-talet för att säkra statens behov av virke för fartygsbyggen. När fartygsbyggena gick över till andra material stod skogen kvar. Nu är det en rak och ståtlig ekskog med en be­svärande åldersstruktur – merparten av träden började växa runt mitten av artonhundratalet.
– Stormen Egon i januari 2015 härjade och vi tog ut cirka trehundra fastkubik ek. Året innan tog vi mindre. Nu plockar vi över hela området ut dem som dör. Med tanke på ålderstrukturen är det kanske inte fel, men helst vill vi koncentrera en avverkning till områden som vi rationellt kan återbeskoga.
Tidigare har man gallrat och ljushuggit men inte slutavverkat i större skala. Det finns mindre bestånd med gallringsmogen ek i femtioårsåldern och några småskvättar runt tjugo år.
– På Visingsö är det en produktionsskog med kulturvärde och just det gör det spännande och roligt att bedriva skogs­bruket, säger Fredrik Ellgren.

Området är en stor attraktion med många vägar genom ek­skogen, vilket är en viktig faktor för turismen. Skogsvaktaren har nåtts av synpunkter från besökare, eftersom vägarna har påverkats av virkestransporterna. 
Nu tas virket bland annat till en såg i Österbymo och till golvfabrikanten Kährs. 
– Vi har sett att splintveden i ekar som nyligen dött har påverkats, så det blir prisavdrag. Men det är mycket kärna i ek så det mesta går att ta tillvara, vilket känns bra med tanke på att skogen från början var avsedd för hög kvalitet.
Fredrik Ellgren hoppas på bättre tider i ekskogen:
– Insektsangreppen brukar klinga av efter några år och inte hålla i sig så länge som de nu har gjort. Vintern var bra utifrån det perspektivet, så i år kanske det går bättre.

Den hotande åldersstrukturen är en annan sak. 
– Vi vill att skogen ska kunna stå så länge som det bara går, för besöksnäringens skull, samtidigt som det är en produktionsskog där vi vill avverka mindre områden för att sätta ek igen. 
Arealen ek har dessutom utökats genom att man har planterat på tidigare barrområden. 
– Vi jobbar successivt med att få upp en kvalitetsekskog på Visingsö, för just den här skogen kommer ju inte att stå för evigt, avslutar Fredrik Ellgren.

SKOGEN 8/2016

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb