Egenkontrollen brister hos skogsföretag

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Thomas Adolfsén, SKOGEN-bild.
18 av 20 företag som kontrollerades av Skogsstyrelsen hade brister i sin egenkontroll bland annat i samband med åtgärder i nyckelbiotoper. Ett vanligt fel är att det saknas skriftliga rutiner för anmälan vid så kallad samrådsplikt. Det visar en tillsyn gjord av Skogsstyrelsen.

Under 2017 gjordes tillsyn hos 20 företag som har den typ av verksamhet som kräver att man samråder med Skogsstyrelsen.

Annons
Annons

Tillsynen gjordes hos företag som tidigare inte kontrollerats. Fokus låg på skogsbruksåtgärder som utförts i skog med stor betydelse för växter och djur (nyckelbiotoper) men också på anläggning av skogsvägar av olika slag. Skogsstyrelsen har kontrollerat hur företagens egenkontroll fungerar i samband med åtgärderna och alltså inte hur själva åtgärden utförts.

Två av företagen fick godkänt direkt, medan 13 fick godkänt efter komplettering. fem ärenden pågår fortfarande. I ett fall har Skogsstyrelsen förelagt företaget att vidta åtgärder för att uppfylla kraven i miljöbalken.

–Det här visar att vår tillsyn har betydelse. Genom att förbättra sin egenkontroll kan företagen lättare hitta eventuella brister och förbättra sin verksamhet med tanke på miljön, säger Åsa Lundberg, samordnare för tillsynsarbetet på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

En vanlig brist, precis som 2016, är att de granskade verksamheterna saknar skriftliga rutiner för att göra den anmälan man är skyldig att göra vid samrådspliktiga åtgärder i skogen. Det saknas också ofta uppföljning och en riskbedömning för åtgärder som i stor utsträckning kan komma att ändra naturmiljön.

– Rutiner, uppföljningar och riskbedömningar är viktiga delar för att företagen ska ha tillräcklig kontroll över att man följer miljöbalken när man till exempel gör åtgärder i nyckelbiotoper, gödslar eller anlägger vägar. Det minskar risken för misstag som i värsta fall kan få stora konsekvenser för miljön, säger Åsa Lundberg.

Alla kontrollerade företag får svara på en enkät om tillsynen och 92 procent har svarat att den lett till en ökad medvetenhet om lagens krav. 80 procent har svarat att bolaget förändrat sitt arbetssätt efter tillsynen.

Enkäten visar också att Skogsstyrelsen kan bli bättre på att kommunicera med företagen, ett förbättringsarbete som nu inletts inför de 20 tillsynsbesök som planeras under 2018.

 

Publicerad:
 • Avverkningarna minskar i år

  Kategorier: skogsavverkning
  De totala avverkningarna väntas landa på 91 miljoner skogskubikmeter i år, en minskning med tre procent jämfört med förra året.
 • Annons
 • Skogspodden gör hembesök hos trädförädlare

  I avsnitt 71 besöker Skogspodden Bo Karlsson, som är skogsgenetiker, på hans gård i Södra Vi.
 • De får årets Guldkvistar

  Stora Insatser för säkrare skogsarbete, kvinnligt nätverksbyggande och nationell klimatsamordning belönas med Föreningen Skogens Guldkvistar.
 • Annons
 • "Bioekonomin blir inget slukhål av virke"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Bioekonomi
  SKOGENdebatt. Att bioekonomin kommer att orsaka ett slukhål i virkesförsörjningen sprids som en sanning. Men det är en slutsats som bygger på felaktiga antaganden, skriver Sten B Nilsson och Nippe Hylander.
 • Massafabrik

  Har botten gått ur massavedsmarknaden?

  Priserna faller, pappersmaskiner stänger. Tror du att det kommer en återhämtning, eller kommer svensk massaved att konkurreras ut när produktionen ställs om från grafiskt papper till förpackningar? Eller är våra svenska träfibrer och vår teknik oslagbara? Svara på månadens fråga!
 • Annons