Egen stickling – enkelt och billigt 

19 april Egenproducerade långsticklingar är bästa sättet att sätta poppel, tycker Torbjörn Bergman som har planterat gammal åker med snabbväxaren. Sticklingarna är både enkla och billiga att producera, tipsar han.

Egen stickling – enkelt och billigt 
Foto: Torbjörn Bergman.

I Torbjörn Bergmans jakt på ett nytt växtslag för hans gamla åker föll valet till slut på poppel. På gården utanför Skövde experimenterade han med olika sorters sticklingar, och upptäckte att de som är 1,40 meter långa är bäst för etablering av poppelskog direkt på fält. Sammanlagt har han sticklingsförökat och planterat 14 hektar poppel. 

– Långsticklingarna är billigare och snabbare att plantera än plantor med rötter. De kommer upp i höjd över det konkurrerande ogräset och är hyfsat motståndskraftiga mot sjukdomar. Första åren är de frostkänsliga, men inte när de etablerat sig, säger Torbjörn Bergman.  

Men man får göra dem själv. 

– Långsticklingar ingår inte i handelssortimentet, men det är bättre att göra egna långsticklingar än att köpa små plantor som stått skyddat i plantskolan. Arbetsinsatsen är liten och en egenproducerad stickling kostar cirka en krona att tillverka. 

Klipper långsticklingar

Torbjörn Bergman klipper långsticklingarna av sidoskott eller konkurrerande toppskott i poppelbestånden. I snittänden bör de vara cirka 1,5 centimeter. Han klipper med sekatör medan poppeln är i vila, strax efter årsskiftet. Om knopparna börjar svälla är det för sent.  

Under poppelns andra levnadsår kan man ta enstaka sticklingar och efter två växtperioder kan man börja skörda ordentligt. Sidoskott kan skördas tills poppeln är åtta-tio år om de har frisk ved i tvärsnittet.  

Låt sticklingarna vila mörkt och svalt fram tills det är dags att plantera dem. Gör buntar med tio sticklingar i varje och förvara i jordkällare eller svalare.  

Tre dygn före planteringen ska de blötläggas. Efter tre dagar drar de inte åt sig mer vatten, men blötlägg inte fler än du hinner plantera på en dag.  

Packa dem i plastsäckar med tio buntar i varje på planteringsdagen så att de inte torkar ut. 

Tillverkar eget verktyg

Torbjörn Bergman har tillverkat ett eget planteringsverktyg som han gör hål i marken med. Det är ett spett av spetsat rundjärn med trampplatta. Järnet är 16 millimeter i diameter, samma som sticklingen ska ha.   

– Jag planterar tio-tjugo stycken i taget, i rask takt. Man gör ett hål i fuktig jord och stoppar ner sticklingen, berättar han.  

Man kan med fördel skapa en förhöjd planteringspunkt.  

– På väldigt fuktig mark kan man plöja upp förhöjda punkter med skyddsdiken runt, med en vanlig fyrskärig plog. Om marken är torr kan man sätta sticklingarna direkt i backen efter plöjning eller ogräsbekämpning.  

Torbjörn planterar tusen plantor per hektar i asymmetriskt förband. Plantsäckarna används som riktmärken för att få spikraka rader, men man kan även använda riktkäppar och måttband. Plantavstånden stegas ut. Med Torbjörns egen steglängd blir radavståndet på fyra meter fem steg. Plantavståndet på 2,5 meter blir tre steg.  

Papprör hindrar uttorkning

Vid dagens slut trär Torbjörn på papprör på sticklingarna som förmultnar när de har fyllt sin funktion. De skuggar och förhindrar uttorkning och skyddar även mot fejande råbock, lätt frost, harar och sork. Rören bör vara minst 45 centimeter långa (se bilden nedan) med diameter på 40 millimeter. Pappen är litet tjockare än den i toarullar.  

Första gången Torbjörn planterade poppelsticklingar ogräsbekämpade han kemiskt, men sedan dess har han nöjt sig med att plöja två meter breda band över åkern med två meters mellanrum och planterar i den nyplöjda jorden. Remsorna ger intakt insektsflora och bättre biologisk balans än vid besprutning. Redan dygnet efter plantering bosätter sig spindlar i rören och håller skadeinsekter borta, berättar Torbjörn. 

– Var vaksam på skadegörare första året. Råbock är värst, men planterar man mer än två hektar behöver man inte stängsla. Poppel är inte lika smaklig som asp, men rikta hårt jakttryck mot råbocken, råder Torbjörn. 

Glöm inte de mindre

Håll även utkik efter mindre skadegörare. 

– På försommaren kommer björkrödvivel som ser ut som liten snytbagge, och aspglansbagge som ser ut som en röd nyckelpiga utan prickar. De är glupska och kan äta upp hela grönmassan så att sticklingen dör.  

Poppelbestånden är öppna och genomsiktliga med fyra meter mellan raderna. Radavståndet gör att beståndet kan skötas maskinellt under hela omloppstiden, och man får siktgator och skjutgator för råbocksjakten. Det är även lättare att hitta vindfällen och öppenheten underlättar för friluftslivet.  

Torbjörn Bergman rekommenderar andra att prova poppel på åkrar som ger dålig skörd. Titta på omgivningen, tipsar han: Om asp och björk trivs gör sannolikt även poppel det.  

– Hitta en klon som passar ditt klimat och prova i liten skala. Funkar det bra kan du sticklingsföröka med eget material.  

Poppel är ett bra sätt att nyttja marken, anser han, även om det blir en monokultur av främmande trädslag.  

– Poppel ersätter textilfibrer och olja, det är bra att producera råvara till sådant genom fotosyntes. Detta är billigaste skogen att anlägga och samtidigt den mest lönsamma att producera.  

Fotnot Poppel är ett främmande trädslag. För att vara certifierad enligt FSC får fastigheten ha max fem procent främmande trädslag på skogsmark. På åkermark finns ingen begränsning. EU:s jordbruksstöd tillåter produktion på åkermark under 20 års omloppstid. 

UR SKOGEN 3/2024

Vill du ta del av fler tips i artikeln? Här kan du prenumerera på SKOGEN.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb