Eftersatt skötsel riskerar syftet med skogsskydd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Jessica Bengtsson
I mer än hälften av de skogar som Skogsstyrelsen formellt skyddat är den naturvårdande skötseln eftersatt. Utan skötselinsatser kan hela syftet med skyddet gå förlorat, varnar myndigheten.

I vart tredje område är behoven akuta och utgör därmed ett hot mot naturvärdena. Det visar en landsomfattande inventering som Skogsstyrelsen gjort.

Annons
Annons

”Görs inte skötselinsatserna riskerar naturvärden att kraftigt skadas och då kan vi förlora hela syftet med att skogen skyddats", säger Emma Liljewall, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen skyddar skog i två former: biotopskydd och naturvårdsavtal. Det finns drygt 13 500 sådana områden i Sverige, sammanlagt närmare 72 000 hektar. Totalt har data samlats in från fältbesök i 12 628 områden där miljövärden och skötselbehov har dokumenterats. 

Inventeringen visar att nästan 60 procent av de skyddade områdena behöver någon typ av skötselinsats för att naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Det motsvarar 43 000 hektar som kräver insatser, till exempel att ta bort gran eller friställa gamla träd. I vart tredje område behövs akuta insatser, inom fem år, för att inte naturvärden ska gå förlorade.

Sett till Skogsstyrelsens resurser är det en bra bit kvar innan man kan täcka behovet av skötselinsatser.

Under de senaste åren har resurserna till naturvårdande skötsel räckt till insatser i omkring 300 hektar om året.

”Inventeringen visar att vi tillsammans med markägare och entreprenörer har ett berg av insatser framför oss. Men med nuvarande budget är detta vad vi har möjlighet att genomföra”, säger Emma Liljewall.

Inventeringen 2018 är den mest omfattande som Skogsstyrelsen har gjort av skötselbehovet i skyddade områden och hur det fördelar sig mellan olika skogstyper och landskap.

Den visar att behoven skiftar över landet.

I södra delarna (från och med Västra Götaland, Östergötland och länen söderut, exklusive Gotland) har 71 procent av områdena skötselbehov. Norra delen av Sverige (från och med Jämtland, Västernorrland och norrut) behöver 43 procent av områdena insatser.

I mellersta delarna (från Dalarna och Gävleborg i norr till och med Sörmland och Värmland i söder inklusive Gotland) finns skötselbehov i 53 procent av områdena.

De vanligaste akuta åtgärderna är att ta bort gran som tränger sig på i såväl lövskogar som tallskogar, glesa ut skogarna för att få in mer ljus, friställa gamla och värdefulla träd och öka mängden död ved. På längre sikt handlar det om mer bete av tamboskap och fler naturvårdsbränningar, enligt Skogsstyrelsen.

 

 

 

 

 

 

Publicerad:
 • ”Sverige beräknar naturskydd ovanligt strängt”

  Kategorier: skyddad skog, LRF
  Det är stora skillnader i uppgifterna om hur mycket natur som är skyddad i Sverige. Naturvårdsverket uppger drygt 14 procent. Men om vi räknade som de flesta andra EU-länder skulle siffran vara 58 procent, menar LRF.
 • Annons
 • Proffskocken bjuder på plättar med drottningsylt och granskott. Foto: Ulla Sundin Beck

  Nyttjar du skogens skafferi?

  Eller hamnar de växter du skördar bara i virkesvältan? Fick du nog av bär- och svampplockning som barn? Eller är skogen ett självklart skafferi som ger dig viltkött, tillbehör och extra smaksättning? Svara på månadens fråga!
 • Virkesförrådet ökar långsammare

  Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka men i långsammare takt, visar Riksskogstaxeringens årliga statistik från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). 
 • Annons
 • Skogens ordförande blir hedersdoktor

  Föreningen Skogens ordförande Monika Stridsman har utsetts till hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet. Där lovordas hon för sina insatser inom forskningskommunikation.
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Ett politiskt kamikazeuppdrag

  Räcker råvaran? Det frågar vi i SKOGENs majnummer. Ett enkelt svar är ”ja, varor räcker till dem som kan betala tillräckligt bra”. Ett bättre svar är: Nej, skogen räcker inte alls, inte om ”räcker” betyder att alla ska få så mycket de vill ha. Det är såklart det senare svaret som gör frågan så intressant.
 • Annons