Efterfrågan på björk ökar i framtiden

25 oktober 2007 Företag som sågar björk och asp har hård konkurrens från massaindustrin och värmeverken. Men hos lövsågverken finns det en stark tro på framtiden. Efterfrågan på sågat löv är ju god. Det skriver Johan Grönlund i sitt exa­mensarbete på skogsmästar- programmet.

Efterfrågan på björk ökar i framtiden

— Marknaden för sågat triviallöv ser i dag ganska ljus ut, konstaterar han. Många sågverk påpekar att priserna är stabilt uppåtgående och de flesta är eniga om att sågad björk har mycket goda framtidsutsikter. Ja björken spås som ett av de mest efterfrågade träslagen i framtiden. För björkens del, liksom för eken, finns det avsättning också för sekunda kvalitéer.
Även asp har en god mark-nad. Kunderna vill ha asp och al till bastupanel och det gör att priserna kan bli förhållandevis höga.

De skogsägare som kan leverera lövtimmer kan glädja sig över att konkurrensen från köparna hårdnar. Sågverken oroar sig mycket över tillgången på virke framöver. Det är redan svårt att få tag på björk av rätt kvalitet och många uttrycker oro över exporttullarna från Ryssland. Priserna på högkvalitativ björk kommer att stiga, tror många inom industrin. En del mindre förbrukare skulle vilja använda lärk men det är för svårt att få tag på.

Ek, björk, ask, alm och valnöt lyfts fram som de mest eftertraktade trädslagen framöver. För asp, som ofta sågas till panelvirke, kan konkurrensen från tändsticksindustrin och massaindustrin hårdna ytterligare. Frågan är då om aspsågarna kan hänga med. Priset på sågad asp har ofta svårt att lyfta.
— Nu konkurrerar inte lövsågverken direkt om samma kvalitet av asp som massaindustrin. Men det sker som bekant ingen utsortering av prima kvalitetsasp i partier som redan är på väg in till pappersbruken, konstaterar Johan Grönlund. Om sågarna däremot kan få tag på bra asp- råvara så kan man hitta en hel del mindre och mer nischade områden att leverera mot. Där kan man få mycket bra priser. Om aspsågverken klarar den ökade råvarukonkurrensen så ter sig även deras framtid mycket ljus.

Och för skogsägande personer och företag ter den sig alltså ljus ändå. Om de sköter sitt löv.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Tomas Frisk är ny chef för skog på WWF
SkogenJobb