Efter skogsbrand kommer älg

9 juni 2023 Skogsbränder kan skapa gott om älgfoder. Men bäst för älgen är om det brunnit naturligt, visar en SLU-studie.

Efter skogsbrand kommer älg
Foto: Karin Lepikko.

Skogsbränder är viktiga för en mängd arter som trivs i livsmiljön i gamla brandområden. För älgen ökar fodermängden väsentligt, åtminstone när det brunnit naturligt.

– Resultaten visar att de naturliga bränderna gav en större mångfald av foder och större mängd kvistar, framför allt av löv, jämfört med naturvårdsbränningarna. Vi såg också att älgarna verkar uppehålla sig mer och beta mer i de naturligt brända områdena jämfört med naturvårdsbränningar och skogar som inte brunnit, säger Emelie Fredriksson, tidigare doktorand vid SLU, i ett pressmeddelande.

Men forskarna vill inte döma ut naturvårdsbränningar som foderskapande åtgärd.

– Naturvårdsbränning kan mycket väl användas för att förbättra fodertillgången av framför allt löv, som är en viktig födoresurs för älg, men i sådana fall måste bränningen ännu mer likna en naturlig skogsbrand, säger Therese Löfroth, universitetslektor vid SLU.

En vetenskaplig artikel har publicerats i Scandinavian Journal of Forest Research

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb