Efter hård kritik gör SCA en pudel

24 november 2007 Efter det att skogsbolaget SCA fått en allvarlig anmärkning från det internationella miljöcertifieringsorganet FSC gör
nu SCA en omfattande satsning på att säkerställa en god naturhänsyn i företagets skogsbruk.

Genom bättre planering, utbildning, uppföljning vill SCA undvika att gjorda misstag upprepas. Företaget har nu tre månader på sig att leverera en plan på hur de ska förbättra sig annars finns det risk för att SCA mister den internationella miljömärkningen.

– Vi har fått berättigad kritik för bristande naturhänsyn vid ett antal avverkningar, säger Jerker Karlsson, vd i SCA Skog. Vi har till viss del inte levt upp till den standard vi satt och våra instruktioner har inte följts. Det är inte acceptabelt och vi vidtar nu åtgärder för undvika
upprepningar.

Det var i måndags den 19 november som Naturskyddsföreningen anmälde SCA till certifieringsorganet FSC för en avverkning utanför Sollefteå. Det handlar bland annat om avverkning av nyckelbiotoper, nedsågade träd med bohål för fåglar, förstörda lokaler för rödlistade arter, nedsågade naturvärdesträd. Alla överträdelser på kalhygget i Mellanbergsmyrorna finns noggrant dokumenterade av Naturskyddsföreningen med fotografier och GPS-koordinater.

– Man kan aldrig försäkra sig hundraprocentigt mot missöden, men vi skall så långt det bara är
möjligt säkerställa att vi inte bara i genomsnitt uppfyller våra miljömål, utan att ribban för vår
naturhänsyn ligger tillräckligt högt för alla våra avverkningar, säger Jerker Karsson.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb