Dystert för skogen, spår Persson

16 oktober 2012 Sveaskogs styrelseordförande, före detta statsministern och tillika den sörmländske skogsägaren Göran Persson inledde Föreningen Skogens årliga Höstexkursion med att titta in i sin kristallkula för den svenska skogen. Den bild han såg var mörk.

Dystert för skogen, spår Persson

–Skogen har varit ryggraden i vår ekonomi – utan skogen är vi illa ute, inledde han. Men det är mycket som inte går skogens väg just nu. Vi står inför ett paradigmskifte.

Varje morgon läser han numera tidningarna på sin Ipad. Papperstidningarna kommer ut till Torp här i den sörmländska landsbygden först på eftermiddagen. Tidningspapperet kommer att minska. Och det papperslösa kontoret, som vi så ofta skojat om, börjar också bli verklighet, menade han.
–Någon föreslog att vi skulle skicka ut styrelsehandlingarna till Sveaskog som pdf-filer i stället för på papper. Den gången slog jag stopp, ett skogsbolag ska inte gå i täten när det gäller att avskaffa papperet. Men på sikt blir det så, det är jag övertygad om.
Ipad är dessutom bara början. Skärmarna kommer förstås att bli tunnare och tunnare, lättare och lättare. Den svenska paradgrenen tryckpapper står inför stora förändringar.

Sågverken får det också svårt – byggandet kommer att ligga på en låg nivå i många år framöver, spådde han. Den globala skuldkrisen beror ytterst på att vi förbyggt oss.
–Vi har överkonsumerat boende, se på de gigantiska lånen som det svenska folket har. Nästan allt har gått till boende. Vi har fått fler och fler kvadratmeter per person de senaste 30 till 40 åren. Men det är historia nu. Vi kommer att bo tightare i framtiden och det påverkar byggsektorn negativt för lång tid framåt.

Läs hela artikeln i SKOGEN 9/12

Du som är medlem kan läsa hela artikeln och resten av tidningen på medlemssidorna.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb