Dyra ekosystemtjänster kan bli kostsamma 

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
LEDARE. 200 000 kronor. Det är det nya priset på ett vanligt, vuxet träd. Ett praktfullt exemplar kan betinga en miljon eller två. 
Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Testa SKOGEN. Digitala utgåvor ingår»

Då handlar det förstås inte om landsbygdens träd. Ännu. Det är i stället resultatet av den senaste tidens trädvärdering i den offentliga sektorn. Den nya prisnivån används bland annat när Trafikverket ersätter Göteborgs stad för träd som måste bort där infrastrukturen ska fram. 

Parterna räknar fram priset på två olika sätt som ger ungefär samma resultat. Ett sätt att räkna är vad det kostar att flytta träden. Det andra används om träden måste fällas: Vilket ekonomiskt värde går förlorat? Alltså värdet av trädets roll för vattenföring, beskuggning, kolbindning och infångandet av föroreningar. 

Transaktionerna i Göteborg är ändå en bra affär för köparen, Trafikverket. Det förklarar säljaren, genom Göteborgs stadsträdgårdsmästare, i Sveriges Radio. För träden är egentligen värda mer: Tänk vad mycket ekosystemtjänster staden går miste om ifall man måste sätta en ny planta och vänta 150 år på att den blir stor och gör samma nytta. Alla dessa värden är inte ens medräknade i kalkylen. Till dem som nämns ovan kan man lägga skönhet, upplevelse, folkhälsa, biologisk mångfald och mycket mer. 

Många av alla dessa värden finns också i den stora skogen utanför städerna. Ofta beskrivs de då som ”ovärderliga”. Och om världen bär sig åt som den brukar kommer denna urbana syn på trädpriser efter hand att flyttas över på landsbygdens skog. 

Vid en första anblick av de urbana priserna kan man som skogsägare tycka att det hade varit toppen att få sex- eller sjusiffriga belopp per träd i ersättning vid intrång. 

Redan vid en andra anblick inser man dock de vanskliga följderna om statens och kommunernas värdering får fäste i allas medvetande. 

Det skulle inte stanna vid att skadeståndskraven skjuter i höjden och grannsämjan skjuts i sank när en skogsbrukare råkat avverka en bit in över rågången. Nej, många svenskar tycker redan i dag att skogsbruk i sig är ett intrång på övrigas behov av biologisk mångfald, klimatnytta och upplevelser. Vad blir då följden av den nya prisbilden? Kan man låta skogsnäringen hugga bort dessa värdefulla träd? 

Naturligtvis kommer priset på ett träds ekosystemtjänster i Härjedalen inte att bli sexsiffrigt över en natt bara för att staten och kommunerna driver på värderingen på det här sättet. 

Men frågan är hur prisutvecklingen påverkar skogsnäringen. Och gynnar den ens vården av skogens alla andra värden? 

UR SKOGEN 9 /2021

Opinion
Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Så bekämpas barkborre i reservat

  I en ny rapport sammanfattar landets länsstyrelser vilka åtgärder de gjort för att bekämpa granbarkborren i naturreservat.
 • Annons
 • Jämställdhetsansvar halkar runt på SLU

  Kategorier: jämställdhetsarbete, SLU
  En ny studie från SLU visar att ansvaret för jämställdhetsarbete halkar runt i organisationen. Här finns en utbredd förväntan på att andra ska ta ansvar.
 • Reservatsbildning – här är råden

  Frågor om naturreservat tillhör de vanligaste hos Norra Skog. På sin webb listar föreningen vad markägaren bör tänka på.
 • Annons
 • Tips vid oväntade intäkter

  Oväntade intäkter är inte alltid goda nyheter. SKOGEN har frågat en skatteexpert hur man kan hantera oplanerade förtida avverkningar.
 • Mer pengar till regionala skogsstrategier

  Landets 21 län får dela på ett extra anslag på 2,5 miljoner kronor för att arbeta med regionala skogsstrategier.
 • Annons