Duell: Höggallrat eller låggallrat?

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Kan man duellera i gallring. Jo, i tidningen SKOGEN möts höggallrat och låggallrat i en rafflande duell.

Lennart Eriksson och Folke PetterssonLennart Eriksson och Folke Pettersson
SKOGEN har tema gallring och vi tar upp vad som händer vid olika gallringsmetoder – eller när man inte gallrar alls.
Och, framför allt, höggallrat och låggallrat duellerar i en artikel av Teresia Borgman.

Annons
Annons

Så här säger duellant Lennart Eriksson, pensionerad forskare från SLU.

Tidningen SKOGEN 2/2017Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Testa SKOGEN. Digitala utgåvor ingår»

– Jag förespråkar höggallring. Fördelarna är en grov medeldiameter i uttaget, vilket sänker avverkningskostnaden per kubikmeter. Det möjliggör ett tidigare uttag, vilket är positivt eftersom det snabbar på beståndsutvecklingen. Det blir också bättre kvistkvalitet i kommande virkesproduktion. Höggallring ger större timmerandel och bättre ekonomi, säger han.

– Med höggallring menar jag att gallra fram friska, oskadade kvalitetsdanande stammar i mellandimensionerna, så kallad kvalitetsgallring. Metoden passar flera trädslag, framför allt tall där kvaliteten belönas prismässigt, men även gran.

– Med höggallring förutsätter jag samma uttagsstyrka som i annan gallring. Teoretiskt finns även renodlad höggallring där enbart de grövsta träden tas ut, men det räcker inte, säger Lennart Eriksson.

Och så här tycker duellant Folke Pettersson, forskare inom skogsskötsel på Skogforsk.

– Jag förespråkar låggallring. Det viktigaste är att det blir betydligt bättre ekonomi för hela omloppstiden. Vinsten med höggallring är kanske en tusenlapp bättre netto vid förstagallringstillfället, men sedan blir intäkterna lägre jämfört med låggallring.

– Efter låggallring har beståndet högre rotvärde, dimensionsutvecklingen blir snabbare och volymtillväxten per hektar blir högre. Värdeskillnaderna ökar med tiden och vid slutavverkning är de betydande- till fördel för låggallring,

– Gallring betyder lite för totalekonomin för en skogsägare, slutavverkningen står för 85- 90 procent av intäkterna. Det gäller att få fram värdefulla slutavverkningsbestånd. De grövre träden bör stå till slutavverkning och uttaget inriktas mot de klenare, säger Folke Pettersson

Vill du läsa mer om gallringsduellen och gallring överhuvudtaget?

Läs SKOGEN 2/2017 

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons