Dubbla marknadsvärdet vid reservatsinlösen

3 oktober 2007 Cecilia Widegren vill att skogsägarna ska få bättre betalt för reservaten eftersom försäljningen inte sker på deras eget initiativ.

Dubbla marknadsvärdet vid reservatsinlösen

– Takten för nya naturreservat behöver sänkas och processen måste i större mån kännetecknas av dialog och samförstånd mellan myndigheter och markägare. Om nu ändå mark skall exproprieras, på grund av särskilt unikt naturvärde, skall den ersättas enligt princip om dubbelt marknadsvärde. Anledningen är att försäljningen inte sker på markägarens initiativ, säger Cecilia Widegren.

I en motion skriver Cecilia Widegren tillsammans med Sten Bergheden att det finns få människor som förstår och tar hand om miljön på ett bättre sätt än de som äger en liten jordplätt. De vet att markens välmående är beroende av kunskap, förståelse och omtanke om miljön. Cecilia Widegren och Sten Bergheden vill också att ursprungsägaren ska få förköpsrätt om ett reservatsbeslut upphävs.

– Återköpsrätten bör utformas så att ägaren till en sådan fastighet, inom tre månader efter att ett skyddsbeslut upphävts, skall erbjudas att köpa markområdet tillbaka, avslutar Cecilia Widegren.

Text: Erik Viklund erik@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb