Dubbelt betalt för skyddade områden

22 maj 2009 Ersättningen för biotopskyddsområden har ökat kraftigt under de senaste åren. År 2002 fick skogsägarna i genomsnitt drygt 47 000 kronor per hektar för en skyddad biotop. Förra året var ersättningen nästan 80 000 kronor.

För naturvårdsavtal är bilden densamma. Ersättningen fördubblades under samma period från drygt 6000 kronor per hektar till nästan 13 000 kronor.
— Förändringen har flera orsaker, säger Johan Åberg, specialist på biotopskydd och naturvårdsavtal på Skogsstyrelsen. Ersättningen är kopplad till virkespriserna och fastighetspriserna och har följt dem uppåt. Men vi införde också en ny prioritering i valet av objekt år 2005. Det har gjort att vi bland annat inriktat arbetet mot marker med hög bonitet.

— Däremot har prisutvecklingen inte påverkats av vår vilja att uppnå målen eller av markägarnas önskemål. Lagstiftningen för ersättningen är väldigt tydlig och ger inget utrymme för förändrade nivåer av sådana skäl.

År 2002 toppade arbetet med dessa skyddsformer, nu löper det i den takt som finansieringen gör möjlig, uppger Skogsstyrelsen. Totalt skyddades 673 områden under 2008, varav 360 var biotopskyddsområden och 313 naturvårdsavtal. Biotopskyddsområdena var i genomsnitt 3,5 hektar och naturvårdsavtalen gällde i snitt drygt sex hektar.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb