Drönare ska gallra hos Sveaskog

14 december 2023 Sveaskog ska under sju år köpa gallringstjänster som utförs av drönare.

Drönare ska gallra hos Sveaskog

Skogsbolaget har tecknat avtal med Airforestry som utvecklar högkapacitetsdrönare för gallring av skog. Det sjuåriga avtalet börjar gälla 2028.

Genom att köpa gallringstjänsterna vill Sveaskog både vara med och driva på teknikutveckling och minska miljöpåverkan i sina skogar. Airforestrys teknik innebär att gallring genomförs utan markkontakt, där varje träd flygs ut till väg för vidare transport till kunden. Inga stickvägar behöver tas upp i beståndet, vilket ger ett jämnare fördelat bestånd.

Parterna samarbetar sedan tidigare, Airforestry har bedrivit testverksamhet på Sveaskogs marker. 

– Sveaskog ser partnerskapet med Airforestry som ett viktigt verktyg för att ta skogsbruket in i framtiden. Tillsammans kan vi utveckla produkter och lösningar som svarar på de komplexa utmaningar som skogsbruket står inför. Att skapa förutsättningar för att på sikt kunna gallra med drönare skulle minst sagt vara revolutionerande för hur vi brukar skogen, samtidigt som det minskar risken för mark- och körskador, säger Sveaskogs vd Erik Brandsma i ett pressmeddelande.

Olle Gelin, vd för Airforestry, säger att avtalet känns som ett ”spännande och givande steg framåt” och att det möjliggör fortsatt produktutveckling. Målet, hävdar han är att skapa hållbara skogar och på så sätt ett mer hållbart samhälle.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb