Drivare för slutavverkning

Bild för Per Ericsson Written by Per Ericsson On the
Drivarkoncept
Tanken på att få fram en konkurrenskraftig drivare, alltså en kombinerad skotare och skördare, är inte död. Tidigare handlade det om gallring, nu om en drivare som ska passa i slutavverkning.

Drivaren diskuteras.
Hur gör vi här? Drivaren diskuteras av från vänster Per Annemalm, produktansvarig, Göran Löfgren, teknikledare, och Johan Fahlén, konstruktör.

–Det finns en gemensam uppfattning att en drivare i slutavverkning kommer att vara en konkurrenskraftig maskin i framtiden, säger Jonas Eriksson, produktionschef på Holmen Skog och talesperson för projektgruppen.
Drivarkonceptet är inget nytt. Redan på 1980-talet studerades så kallade kombimaskiner för drivning. 2001 lanserade Valmet en gallringsdrivare som fick namnet Valmet 801 Combi.
–Men den praktiska körningen visade att metodiken blev för svår att hantera i gallring. Bland annat krävde direktlastning i det vridbara lastutrymmet för mycket plats i stickvägen, säger Jonas Eriksson.

Annons
Annons

Den nya drivaren är i första hand dimensionerad som en slutavverkningsmaskin och bygger på väl beprövade komponenter från större maskiner. Konstruktion och tillverkning av en prototyp, som tills vidare heter X19, pågår för fullt.

Skogforsk har gjort beräkningar som visar att den nya drivaren kan effektivisera hanteringen genom att virket lastas direkt utan att placeras på marken. Även transporter mellan olika objekt blir enklare och billigare då endast en maskin behöver flyttas. Siffrorna visar att drivningskostnaderna kan sänkas med så mycket som 10-15 procent. Dessutom sänks bränsleförbrukningen per hanterad kubikmeter virke när kranarbetet minskar. Även markpåverkan kan minskas genom att antalet maskinkörningar inom ett område blir färre.
–I teori- och systemanalyser är drivarsystemet konkurrenskraftigt på mindre avverkningsobjekt med många flyttningar mellan avverkningarna. Undantaget är långa transportavstånd där drivaren blir ineffektiv och i väldigt grov skog där dagens skördar- och skotarsystem är effektivt och svårt att konkurrera med, säger Isabelle Bergkvist på Skogforsk.
– Om man jämför med en skördare så hamnar den nya drivaren i Komatsu 931-klassen och som skotare planeras att den ska kunna lasta nästan lika mycket som största skotaren, Komatsu 895. Last-utrymmet på den nya drivaren kommer att vara roterande och tiltbart. Allt för att göra det så enkelt och effektivt som möjligt att direktlasta när stammen processas genom aggregatet, förklarar Per Annemalm, produktansvarig på Komatsu.


Under första året kommer maskinen att utvärderas och följas noga med stöd av Skogforsk. Fokus ligger på olika typer av driftsuppföljning, men maskinen kommer också att tidsstuderas. Per Annemalm konstaterar att Komatsu Forest kommer att utvärdera den första prototypen mycket noggrant.
–Innan vi beslutar om serietillverkning vill vi vara säkra på att maskintypen är konkurrenskraftig vad gäller produktiviteten.

SKOGEN 3/2014

 

Publicerad:
Bild för Per Ericsson
Per Ericsson
Frilansjournalist
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons