Drifttid upp, prestation ned

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Genrebild. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild.
Uppstädning efter stormar drog sannolikt ned skogsmaskinernas effektivitet i den senaste produktivitetsundersökning som gjorts.
Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Testa SKOGEN. Digitala utgåvor ingår»
 
Den effektiva drifttiden hos skogsbrukets maskiner har ökat. Ändå har arbetsprestationen minskat, vilket troligen beror på komplicerade och tidsödande uppstädning efter stormarna de föregående åren, angav Skogforsk i en uppföljning av skogsbranschens produktivitet 2016. Några färskare siffror finns ännu inte.
Uppföljningen visade att prestationen i gallring i södra Sverige hade minskat något, förmodligen eftersom medelstammen minskat från 0,11 till 0,08 kubikmeter i de sydsvenska gallringarna.
Medelstammens storlek är en viktig faktor för skogsmaskinernas prestation. Större träd är billigare att avverka och skota än små träd. I norra Sveriges gallringsbestånd är medelstammen ungefär densamma som tidigare. I landets slutavverkningar har den ökat något.
 
Sammantaget konstaterade Skogforsk i rapporten att resultaten var en del i en trend: Prestationen hade gått ner de tidigare två åren, medan den tekniska utnyttjandegraden (TU) för maskinerna hade utvecklats i positiv riktning.
Några fler, liknande analyser av produktivitet lär det dock inte bli. En enkät skickades ut även 2018, men den gav för få svar, berättar Lars Eliasson som är seniorforskare på Skogforsk.
– Då enkäten bara går ut till skogsbolag med egna maskiner är det nödvändigt med en i det närmaste hundraprocentig svarsfrekvens om vi ska kunna presentera resultat för södra och norra Sverige. 
Ett annat problem är att det finns skillnader i hur företagen mäter maskinernas produktivitet.
 
ARTIKELN ÄR PUBLICERAD I SKOGEN 4/2021
Publicerad:
Bild för ulla.sundin.beck@telia.com
Ulla Sundin Beck
Frilansjournalist
 • Fortsatt försämrad lönsamhet i skogsbruket

  Skogsbrukets lönsamhet fortsatte att falla under fjolåret, visar Skogsbruksindex.
 • Annons
 • Avverkningskostnad når Gudrun-nivå

  Kostnaderna för att föryngringsavverka fortsätter att öka. Inte sedan efter stormen Gudrun 2005 har de varit lika höga, enligt uppgifter från Skogsstyrelsen och Skogforsk.
 • Nu ska sågspånsolja bli bensin

  Kategorier: biobränslen, pyrolys
  Framställning av bioolja från sågspån tar nästa steg. Nu ska tusentals ton olja processas till bensin.
 • Annons
 • Norra Skog delar ut en halv miljard

  Kategorier: Norra Skog
  Skogsägarföreningen Norra Skogs 27 000 medlemmar får dela på en halv miljard kronor i vinstdelning.
 • ”Enskild skogsägare ska inte bära kostnaden för artskydd”

  SKOGENdebatt. Nej LRF, artskyddsutredningen säger inte att det är den enskilda markägaren som ensam ska ta ekonomiskt ansvar för att bevara naturvärden. Det skriver Daniel Bengtsson, Birdlife Sverige, i en slutreplik.
 • Annons