Domar om nyckelbiotoper överklagas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsen överklagar de domar som anser att markägare ska kunna överklaga nyckelbiotopsregistreringar.

I februari kom två domar på kort tid från förvaltningsrätten som anser att Skogsstyrelsens registrering ska kunna överklagas av markägaren.

Annons
Annons

Skogsstyrelsen väljer nu att överklaga de domarna.

”Förvaltningsrätterna har i tidigare domar sagt att registreringen inte är ett beslut och därmed inte ska gå att överklaga. Nu har vi fått ett annat besked i två domar och då är det viktigt att få det prövat i högre instans för att vi tydligt ska veta vad som gäller,” säger Cecilia Hedman, chefsjurist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

De senaste domarna kom från förvaltningsrätten i Jönköping respektive förvaltningsrätten i Malmö. Bägge anser alltså att registreringen är ett beslut som går att överklaga. I Malmödomen sägs dessutom att Skogsstyrelsen inte har något stöd i lagen för att göra registreringen överhuvudtaget.

Där står också att nyckelbiotopsregistreringen påverkar skogsägarens situation på ett inte obetydligt sätt, bland annat på grund av marknadens egen certifiering som säger att nyckelbiotoper inte ska avverkas. Därför ska registreringen ses som ett beslut som går att överklaga.

Skogsstyrelsens hävdar sedan länge att registreringen enbart är en information till skogsägaren om var i skogen det finns höga naturvärden

”Domarna är i sig lite olika och behandlar delvis olika delar i det här, därför behöver vi överklaga båda. Ibland kan det också behövas flera domar för att inriktningen ska bli tydlig nog,” säger Cecilia Hedman.

 

Publicerad:
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons