Doftstörning kan bromsa barkborre

11 oktober 2017 Genom att störa granbarkborrens doftkommunikation hoppas forskare kunna hjälpa skogsbruket att hindra angrepp.

Doftstörning kan bromsa barkborre

Redan i dag utnyttjar skogsbruket skalbaggarnas doftreceptorer i så kallade feromonfällor, behållare med en syntetisk version av det attraktiva feromonet som lockar skadeinsekterna till fällorna, skriver tidningen Extrakt.

Men redan om några år kan effektivare metoder vara på väg. Förhoppningen är att hitta naturliga substanser även för att blockera eller hyperaktivera doftreceptorerna.

– I stället för doftfällor, eller i en kombination, skulle man kunna sprida ut dofter som blockerar insekternas förmåga att känna av de dofter som lockar dem till en plats. Då får de mycket svårt att koordinera massattacker på träd. Det är ett drömresultat, vi vet ännu inte säkert om det fungerar, säger Martin N Andersson, biolog och forskare på Lunds universitet.

Relativt lite forskning inriktar sig på skalbaggars doftreceptorer, trots att granbarkborren ekonomiskt sett troligen är den viktigaste skadegöraren i våra skogar, skriver tidningen.

Läs mer här

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb