Doften avslöjar skadegöraren 

11 november 2020 Genom att identifiera doften från sjuka träd kan skadegöraren spåras. Doktorand Ida Nordström utvecklar metoden.

Doften avslöjar skadegöraren 

Ida Nordström, doktorand hos SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Alnarp, arbetar med nya metoder för att hitta skogliga skadegörare. Exempelvis identifierar hon dofter som kan vara tecken på trädsjukdom. Men den mänskliga näsan räcker inte till. Genom att använda en fiber som drar till sig kemiska föreningar kan en maskin läsa av ämnen som finns i luften kring det som undersöks. Maskinen, kallad gaskromatograf, tar fram ett så kallat kemiskt fingeravtryck.

Sjukdomar som exempelvis Phytophthora kan gömma sig i importerade trädgårdsväxter.

Bäst är om de upptäcks redan vid gränskontrollen. Hittills har alternativet varit en långdragen process med analys av odlingsprover. 

FRIPASSAGERARE UPPTÄCKS

”Nu hoppas vi kunna få resultatet på en halvtimma. Exempelvis är det tänkbart att ha ett fiberprov i en container med växter för export. Vid gränsen analyseras provet för att kolla om det finns några farliga fripassagerare, säger Ida Nordström. i universitetets nyhetsbrev.

En annan metod är att ta vävnadsprover, exempelvis barr, och göra en DNA-sekvensering för att se om trädet är sjukt. Hittills har även denna process varit tidskrävande. Men med en anordning hos SLU i Alnarp, inte större än ett USB-minne, kan det bli möjligt att få testresultatet på ett par timmar, enligt Ida Nordström.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb