Distanskurs med motiverade studenter

8 maj 2020 Över 3 500 studenter har sedan 2001 lärt sig förvalta en skogsfastighet genom kurspaketet Hållbart familjeskogsbruk vid Linné­universitetet.

Det består av flera delkurser som tillsammans ger ungefär 90 högskolepoäng. Utbildningen läses på distans och halv- eller kvartsfart och kräver grundläggande högskolebehörighet. 
– Många tror kanske att distansutbildning innebär att man läser en bok hemma och sedan tentar, men det krävs mycket mer om det ska bli något av det, säger Rikard Jakobsson som är universitetslektor på Linné­universitetet.

Rikard JakobssonRikard JakobssonHan syftar både på studenternas arbetsinsats och föreläsningar och exkursioner med praktiska inslag som ingår i utbildningen. Sådana träffar hålls några gånger per termin och ger underlag för hemmastudierna.
– Träffarna är det bästa, anser många enligt utvärderingarna. Studenterna har stort utbyte av varandra.
Hemuppgifter ingår. En typisk sådan kan vara mätning av skog, en inte helt enkel uppgift om man aldrig har ställt sig frågan hur mycket skog som egentligen växer just här.
– Men när man gör uppgiften trillar polletten ner, säger Rikard Jakobsson.
Det är ett exempel på fördelarna med att blanda teori och praktik, anser han. 

Betyg ges och man måste prestera för att få godkänt, men Rikard Jakobsson tror att studenterna överlag är motiverade att verkligen lära sig. Genomströmningen, det vill säga hur stor andel av studenterna som fullföljer, ligger på drygt 50 procent. Det kan tyckas lågt, men det är inte ovanligt att distansutbildningar ligger på 20 procent. En ordinär utbildning där studenterna läser på plats har 80 till 90 procent.

SKOGEN 4/2020

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb