Dispyt om Skogsstyrelsens uppdrag

17 augusti 2007 Skogsskötselchefen Göran Örlander på Södra riktade under Föreningen Skogens höstexkursion besk kritik mot Skogsstyrelsen; myndigheten borde bland annat ha tagit ett större ansvar för samordningen av utplaceringen av fångstvirket betat med gift.

Dispyt om Skogsstyrelsens uppdrag

— Vi aktiverar våra medlemmar i Södra men alla skogsägare måste vara med för att skogsbruket ska få ut full effekt av bekämpningen, sa Göran Örlander.

— Skogsstyrelsen borde ha tag tagit ett större ansvar för de icke organiserade skogsägarna.

Vi tar gärna ansvaret – om vi får uppdraget, svarade Johanna From, Skogsstyrelsen.

Ni har uppdraget replikerade Tomas Thuresson som fram till 1 maj 2006 hade Johanna Froms jobb på Skogsstyrelsen.

— Läs på i förordningen, sa Tomas Thuresson.

Vem har rätt?
Efter exkursionen plockade SKOGEN fram Förordning med instruktion för Skogsstyrelsen och där står

Skogsstyrelsen skall:
1. verka för att skogen och skogsmarken utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning,

12. Verka för att skog och skogsmark skyddas mot skador av luftföroreningar, djur och sjukdomar,

21. I den utsträckning tillgång på medel och personal medger utföra sådana tjänster åt skogsägare som bidrar till en hållbar utveckling av skogarna.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb