Tips kan rädda almen

13 juni Även i år kan du hjälpa almen att överleva genom att rapportera förekomst av friska träd till forskare.

Tips kan rädda almen
Sjuk alm, Kalmar. Foto: Caroline Sunnerstam.

Almsjukan drar fram i rasande fart över landet. Den drabbar alla tre inhemska arter, varav samtliga är upptagna på rödlistan.

Sjukdomen hotar inte bara det vackra trädet, utan även de 250  arter som är beroende av det. Det är ett mycket viktigt träd för den biologiska mångfalden.

Sedan några år bedrivs resistensforskning på både alm och ask av Skogforsk i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Linnéuniversitetet.


Detta är en upplåst artikel ur tidningen SKOGEN – ett smakprov! Övrigt material är låst för andra än prenumeranter. Missa inget – teckna din prenumeration här.

Genom att systematiskt testa om olika träd är känsliga eller motståndskraftiga mot en viss sjukdom kan de identifiera träd med en genetisk resistens. Sådana träd kan korsas för att producera nya träd där en hög andel av dessa är motståndskraftiga mot svampsjukdomen.

Men forskningen behöver fler friska träd. Förra året bad forskarna om tips – och 181 kom in. Nu hoppas man på tips även denna sommar.

Lättast att upptäcka om en alm är sjuk är ”flaggningar” där löven på en eller flera grenar drar ihop sig och helt enkelt vissnar.

Almsjukan är en svampsjukdom som förs vidare från alm till alm, främst via almsplintborrar. Svampen orsakar stopp i trädets vatten- och näringsledningar vilket alltså leder till att almen börjar flagga och relativt snabbt dör.

Genom att rapportera följande kan du hjälpa resistensforskningen:

  • Frisk, grövre alm med en brösthöjdsdiameter över cirka 15 cm
  • Den ska finnas i områden där almsjukan har härjat och där det i dag finns sjuka och/eller döda almar i närheten
  • Ej solitära träd – det vill säga viktigt att det också finns sjuka/döda träd i närheten

Maila dina observationer till ansvariga forskare Thomas Kraft och Mateusz Liziniewicz på alm@skogforsk.se

Skicka gärna både beskrivning, foto och plats/koordinater.

Hos Skogskunskap och Skogsstyrelsen kan du läsa mer om alm och almsjuka.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb