Dikning i ropet igen

6 december 2006 Det blev fullt hus när Skogsstyrelsens region Nord bjöd in till dikningskurs i mitten av maj. Bland annat stod historik, produktionseffekter, lagfrågor, teknik för dikesrensning och vattenkvalitet vid dikning på programmet, liksom biologisk mångfald.

Dikning i ropet igen

Frågan om dikning har blivit högaktuell som en möjlig väg framåt i den allmänna diskussionen om öka skogsproduktionen trots ökande naturvård. Enligt jägmästare Clas Fries får Skogsstyrelsen framför allt in frågor om rensning av befintliga diken, men även en del frågor om nydikningar.
— Det här är en fråga som vi är lite nyvakna inför, konstaterar Clas Fries.

Om man ska producera maximalt med virke är behovet av dikning stort. 200 000 hektar behöver dikesrensas runt om i landet, visar forskning från SLU i Umeå.
Även om intresset växer igen är det för tidigt att tala om någon kraftig ökning av dikningarna. En orsak kan vara att det i dag kan kosta en skogsägare 5000 kronor bara att ansöka om tillstånd för nydikning, trots att det kan bli avslag.
—Ska man värna produktionen så är dikning, som utförs på rätt sätt helt i linje med Skogsstyrelsens uppdrag, konstaterar Clas Fris.

Text: Lars Davner

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb