Dieselslukare

1 mars 2007 Skördare och skotare förbrukar tillsammans i genomsnitt 1,7 liter diesel per avverkad fastkubikmeter, visar en undersökning från Skogforsk.

Dieselslukare

Skogforsk drar slutsatsen att skotare drar något mindre diesel än skördarna, sannolikt på grund av att skotare arbetar med lägre varvtal. Skotare med kedjor drog mer per timme än de som inte hade slirskydd. Skotare med band hade högst dieselförbrukning. Mätt i liter per kubikmeter var det framförallt medelstammen som påverkade skördarnas förbrukning

Idag utgör bränslekostnaden tio till femton procent av skogsmaskinernas timkostnad. Priserna på diesel kan förväntas fortsätta att öka. Undersökningen är ett led i att följa hur bränsleförbrukningen utvecklas och se vilka faktorer som påverkar bränsleåtgången.

Bakom resultatet finns 500 enkätsvar från maskinägare som rapporterat dieselförbrukningen under en vintervecka mars och en höstvecka i september.

Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb