Dialog för bättre lönsamhet

30 augusti 2019 Skogsentreprenörerna kämpar med negativa resultat trots långvarig högkonjunktur, visar en undersökning. Med dialog och samarbete vill branschorganisationen få uppdragsgivarna med i arbetet för bättre lönsamhet.Dialog för bättre lönsamhet

Det är Skogsentreprenörernas årliga nyckeltalsundersökning som visar att branschens lönsamhet är fortsatt dålig. 
.

 – Med tanke på vilken högkonjunktur det varit för skogsbolagen borde det se mycket bättre ut på många håll. Vi har nu påbörjat ett långsiktigt arbete med att bygga upp en dialoggplattform med de större uppdragsgivarna. Ambitionen med arbetet är att bygga förtroende och få dialog och samarbete, säger Bernt Hermansson, ordförande för branschorganisationen Skogsentreprenörerna, i ett pressmeddelande.

Enligt Bernt Hermansson har även skogsindustrierna på flera håll insett att arbetet är viktigt och att den skogliga värdekedjan inte längre är säker på grund av bristen på entreprenörer. 

Tidigare i år inledde Skogsentreprenörerna ett utvecklingssamarbete med Stora Enso Skog, som resulterade i en entreprenörsgrupp  som tillsammans med Skogsentreprenörernas företagsrådgivare ska jobba med frågorna. 
– Vi har också dialog med SCA och fler är på gång, avslutar Bernt Hermansson.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb