Detta kan vi lära av Tyskland

5 april 2016 Tyskland framhålls av miljörörelsen som ett föregångsland inom skogsskötsel. Samtidigt är Sverige en förebild för det tyska skogsbruket. De två länderna har mycket att lära varandra, anser Elmia som är representant för en tysk skogsmässa.

Detta kan vi lära av Tyskland

Svenska Elmia är representant för den tyska skogsmässan KWF Tagung som äger rum i sommar. Med anledning av den uppmärksammar Elmia skillnaderna mellan Sverige och Tyskland.

– Det finns skillnader i brukningsmetoder som borde intressera svenska skogsägare och entreprenörer, säger Oliver Gabriel, som bevakar skogsfrågor för tidningen Forst & Technik.

Han ger tre exempel: avverkning av helstam med grävmaskiner i övergrov skog, avverkning av gran i blandade bestånd utan att skada bok och annan lövskog, samt virkestransport med linbanor. Det senare är utvecklat för skogsbruk i bergig terräng, men används i Tyskland allt mer på slättlandet för att minska körskador och markpackning.

Sverige har mer än dubbelt så mycket skogsmark som Tyskland och färre invånare. Sverige har 28,6 miljoner hektar produktiv skogsmark, medan Tyskland har 11,1 miljoner hektar, enligt Skogsstatistisk årsbok, SCB. Virkesförråden är ungefär lika stora i båda länderna. Samtidigt närmar sig Tyskland 85 miljoner invånare på 85 procent av Sveriges yta.

Miljörörelsen lyfter gärna fram norra Tyskland som ett gott exempel, främst skogarna tillhörande staden Lübeck, där lövskog dominerar och man ligger i fronten för kontinuitetsskogsbruk. I norr är den mesta skogen offentligt ägd.

Fakta om KWF-Tagung
KWF är årets största internationella skogsmässa. Mässan äger rum 9-12 juni 2016 i Roding, Bayern. Kongressen pågår den 9 juni och exkursionerna 9-11 juni.. Regionen har ett skogsbruk som påminner om Sveriges. Här är hälften av skogarna privatägda, med gran och bok som dominerande trädslag. Elmia är internationell representant för KWF i Skandinavien sedan många år

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb