Detta kan vi lära av Tyskland

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
skogsmässa
KWF Tagung arrangeras i Bayern i sommar.
Tyskland framhålls av miljörörelsen som ett föregångsland inom skogsskötsel. Samtidigt är Sverige en förebild för det tyska skogsbruket. De två länderna har mycket att lära varandra, anser Elmia som är representant för en tysk skogsmässa.

Svenska Elmia är representant för den tyska skogsmässan KWF Tagung som äger rum i sommar. Med anledning av den uppmärksammar Elmia skillnaderna mellan Sverige och Tyskland.

Annons
Annons

– Det finns skillnader i brukningsmetoder som borde intressera svenska skogsägare och entreprenörer, säger Oliver Gabriel, som bevakar skogsfrågor för tidningen Forst & Technik.

Han ger tre exempel: avverkning av helstam med grävmaskiner i övergrov skog, avverkning av gran i blandade bestånd utan att skada bok och annan lövskog, samt virkestransport med linbanor. Det senare är utvecklat för skogsbruk i bergig terräng, men används i Tyskland allt mer på slättlandet för att minska körskador och markpackning.

Sverige har mer än dubbelt så mycket skogsmark som Tyskland och färre invånare. Sverige har 28,6 miljoner hektar produktiv skogsmark, medan Tyskland har 11,1 miljoner hektar, enligt Skogsstatistisk årsbok, SCB. Virkesförråden är ungefär lika stora i båda länderna. Samtidigt närmar sig Tyskland 85 miljoner invånare på 85 procent av Sveriges yta.

Miljörörelsen lyfter gärna fram norra Tyskland som ett gott exempel, främst skogarna tillhörande staden Lübeck, där lövskog dominerar och man ligger i fronten för kontinuitetsskogsbruk. I norr är den mesta skogen offentligt ägd.


Fakta om KWF-Tagung
KWF är årets största internationella skogsmässa. Mässan äger rum 9-12 juni 2016 i Roding, Bayern. Kongressen pågår den 9 juni och exkursionerna 9-11 juni.. Regionen har ett skogsbruk som påminner om Sveriges. Här är hälften av skogarna privatägda, med gran och bok som dominerande trädslag. Elmia är internationell representant för KWF i Skandinavien sedan många år

Publicerad:
  • Nu släpps digitala skogslektioner

    Nu är det premiär för Skogen i Skolans digitala läromedel om skogens roll i en hållbar utveckling. Lektionerna riktar sig även till klasser som inte har en skog runt knuten.
  • Annons
  • Timbersports startar säsongen igen

    Kategorier: Stihl Timbersports
    Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
  • Insamling ska skydda skog genom uppköp

    Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
  • Annons
  • Bra vårförsäljning i bygghandeln

    Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
  • Många ekorrar sjuka av parasit

    Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
    Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
  • Annons