Detta finns på Sveaskogs marker

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sveaskog
Genom ett nytt kartverktyg kan vem som helst se var Sveaskog har sina marker. Det visar också vilken slags aktivitet området lämpar sig för.
Kartverktyget gör det möjligt för allmänheten att enkelt se allt från bolagets skogsmarker och ekoparker till fiskevatten, strövskogar, naturvårdsmarker och områden för vindkraftsprojekt.
Kartan visar tydligt var tyngdpunkten på markinnehavet ligger, nämligen i Norr- och Västerbottens inland.
Sveaskog påpekar dock att kartan inte alltid är till hundra procent korrekt.
”En viss fördröjning kan finnas innan sålda objekt registrerats av lantmäteriet och därmed uppdaterats i våra databaser”, skriver de på sin hemsida.
Sveaskog äger 3,9 miljoner hektar vilket är 14 procent av Sveriges skogsmark. 3,05 miljoner hektar är produktiv skogsmark. Bolaget är Sveriges största skogsägare.
 
Publicerad:
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons