"Detta är en plantageskog"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild.
SKOGENdebatt. Widstrands och Westbergs svepande formuleringar stämmer inte med Riksskogstaxeringens faktiska kriterier för skog av plantageskogskaraktär. Den som är intresserad kan läsa vad som gäller. Det skriver Jonas Fridman, programchef, i en replik.
På SKOGENdebatt under rubriken ”Ja, vad är en skog egentligen?” kritiserar Staffan Widstrand och Marcus Westberg SLU Riksskogstaxeringen för det sätt vi på provytorna bedömer beståndets karaktär i tre grova klasser: normal, plantageskogskaraktär, och naturskogskaraktär.
Den intresserade läsaren kan på sidan av 6:29 i vår Fältinstruktion läsa den fullständiga instruktionstexten som fältpersonalen har som stöd.
Widstrand och Westberg kritiserar framför allt kriterierna för plantageskogskaraktär och anser att kraven på monokultur är ”löjligt höga” och att ”lite rester av död ved” eller ”några sparade överståndare” leder till att vi kategoriserar det som blandskog. Jag anser inte att de svepande formuleringarna överensstämmer med de kriterier Riksskogstaxeringen fastställt för vad som krävs för angivande av plantageskogskaraktär:
 
 • Strukturer (grov död ved (> 25 cm), överståndare etcetera, från tidigare bestånd saknas helt.
 • Minst 9/10 av trädslagsblandningen då alla träd medräknas utgörs av ett trädslag.
 • Extrem likåldrighet, samtliga stammar tillhörande det huggningsklassbestämmande skiktet inom 10 år.
 • Beståndet ska vara enskiktat. Dock accepteras ett undre skikt av beståndsföryngring med samma trädslag som huvudskiktet. Medelhöjden för det undre skiktet får vara högst 5 dm.
 • Träden bör stå i rader i ett jämnt produktionsförband, 500-3000 stammar per hektar beroende på ålder.
De tre olika klasserna av beståndets karaktär kan ses som ett grovt verktyg för att kategorisera ytterligheterna av skogsskötselintensitet, det vill säga. plantageskogskaraktär och naturskogskaraktär, eller om man så vill bestånd formade av extremt intensiv skötsel eller motsatsen; fri utveckling utan spår av skogsbruksåtgärder.
Genom att använda andra egenskaper för provytorna än enbart beståndskaraktären kan naturligtvis en mer diversifierad beskrivning av den svenska skogen göras. Som exempel kan jag tipsa om det temanummer om Skogens struktur som kan läsas i Skogsdata 2019
 
JONAS FRIDMAN
Programchef SLU Riksskogstaxeringen
Opinion
Publicerad:
 • "Skogen borde få växa klart före slutavverkning"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Simon Rudin.
  SKOGENdebatt. Vad ska hända med våra fastigheter i renbetesland när vi inte får slutavverka? Det undrar skogsägare Simon Rudin som anser att utebliven tillsyn av storskogsbruket fått förödande konsekvenser.
 • Annons
 • Europa eldar med trä

  En perfekt storm har ökat efterfrågan på träbaserade bränslen över hela Europa, rapporterar DN.
 • Är det dags för nya sortiment?

  Virkespriserna har gått upp i vinter, men det har också kostnaderna för till exempel avverkning. Men även priset på energived stiger. Kan höjda priser på skogsbränsle ändra spelplanen? Kan det bli mer lönsamt att satsa på bränsleved? Eller andra mindre vanliga sortiment? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Självsådd contorta blir invasiv art 

  Kategorier: contorta
  När contortatallen introducerades i Sverige trodde man inte att den kunde självföryngras. Det var fel. Nu riskerar trädslaget att bli en invasiv art på myrar i norr. 
 • Nytt nummer av SKOGEN!

  Strax dimper SKOGEN 3/2023 ner i brevlådor landet runt, men redan nu finns det tillgängligt i digital form – för både prenumeranter och lösnummerläsare. Månadens tema är Utbildningsguide.
 • Annons