”Det svenska skogsbruket påskyndar klimatproblemet”

17 november 2016 DEBATT Om vi avstår från att avverka skogen kommer den växa till och lagra koldioxid under många årtionden i Sverige. Matematiken är enkel: eftersom medelåldern i de svenska skogarna är kring 60 år, kan träden växa till länge innan inlagringen minskar. Det är precis det som behövs för att få ner koldioxidhalten i atmosfären snabbt, skriver David van der Spoul i en replik till Janne Skoglunds artikel.

”Det svenska skogsbruket påskyndar klimatproblemet”

Janne Skoglund skriver om en ”Politisk inkonsekvens utan motstycke” för att miljöorganisationer vill skydda skog från avverkning medan han menar att vi behöver öka avverkningen för att rädda klimatet.  Det finns många bra skäl för att skydda skogen, biologisk mångfald, rekreation, jakt samt andra tjänster som  skogen ger oss, som vattenrening. Men klimatet då? Hjälper det inte ifall vi använder skogen för att ersätta betong med trä när vi bygger? Och eldar upp ved eller stoppar det i våra bilar i flytande form? Att ersätta betong med trä i byggandet hjälper lite grand, kanske, men forskningen är inte enigt om slutsatsen. Att använda biobränslen på än större skala hjälper dock inte. Koldioxid från alla källor har samma effekt på klimatet.

Utgångspunkt i Skoglunds anförande är att vi måste ersätta alla fossila bränslen med biobränslen. Men det går inte och det behövs inte. Rent tekniskt skulle det  kanske gå att i Sverige producera flytande bränsle i stor mängd men i så fall skulle det säljas till rika i resten av Europa – som inte har lika mycket skog – så att de flesta bilar här hemma står stilla i alla fall. Utom elbilar såklart: det är (sol)eldrift som är framtiden för bilismen.

Miljöorganisationer har hävdat i decennier att energiförbrukningen, särskilt den från icke förnybara källor, måste ner. Nu är vi i ett kritiskt läge där utsläppen – från fossila såväl som förnybara källor – måste bort på kort sikt för att förebygga att klimatproblemet blir helt oåterkalleligt. Vi har väntat alldeles för länge med detta för att politikerna, i enighet med Skoglund, har låtit ”business as usual” fortgå. Det är synnerligen fräckt att anklaga miljöorganisationer för att motverka lösningar för klimatproblemet.

David van der Spoel, Skydda Skogen.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Fredrik i en ny roll på Biometria
SkogsJobb