”Det handlar om branschens överlevnad”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
PERSONALBRIST. Det har aldrig varit värre, säger skogsvårds­entreprenören Ivo Krsek. Säsongsarbetarna väljer bort Sverige och ­planteringsröret. Flera företagare vet inte om de orkar fortsätta.

Svenskar vill inte plantera och röja skog. Så har det varit i många år. Räddningen för skogsvårdsföretagen har varit säsongs­arbetare från andra länder. Under de senaste åren har personalen främst kommit från Östeuropa. Men i takt med att löner och arbetsvillkor förbättras på annat håll väljs det tunga skogsjobbet i Sverige bort. 
I somras blev läget krisartat.

Annons
Annons

Skogsvårdsarbete, plantsättningLönerna väger inte längre upp det hårda arbetet och den långa tid man är från familjen, tycker många från till exempel Polen som tidigare kom hit varje år. När SKOGEN träffade ­Wieslaw Czarnecki (bilden) 2015 hade han jobbat ett tiotal somrar i Sverige. Han hade jobbat med skog hemma i Polen i många år, men pengarna i Sve­rige lockade.
Foto: Mattias Westerberg/SKOGENbild

Det är flera saker som spelar in, uppger företagen som SKOGEN pratat med. Länder som Tjeckien, Slovakien, Polen och de baltiska länderna har fått högre levnadsstandard. Samtidigt höjs inkomstskatten på tillfälligt arbete i Sverige från 20 till 25 procent och kronkursen gör att man får mycket mindre pengar med sig hem. 

Dessutom krävs allt hårdare arbete för att nå upp till ackordslön och den svenska, kollektivavtalade grundlönen står sig inte längre i internationell konkurrens. 
SKOGEN har pratat med flera skogsskötselföretag som utmärkt sig genom satsningar på att rekrytera och behålla personal. Nu är de trötta, mycket trötta.

Läs om krisen i skogsvårdsbranschen i SKOGEN 11/2018
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Nationella nyckelbiotopsinventeringen upphör

  I riksdagens budgetunderlag saknas pengar till en landsomfattande nyckelbiotopsinventering vilket gör att den nu upphör, meddelar Skogsstyrelsen. Även anslaget som ska ersätta skogsägare vid skydd av skog minskas kraftigt.
 • Annons
 • Ny mässa har fokus på skogsmaskiner

  Nu lanserar Maskinleverantörerna en mässa med fokus på maskiner och utrustning för storskaligt skogsbruk.
 • ”Träbyggande snabbar upp klimatkampen”

  DEBATT  Med tanke på det växande klimathotet och en byggsektor med enormt stort klimatavtryck måste omställningen till hållbart byggande gå snabbare. Både lösningen och kapaciteten finns om vi väljer trä som byggnadsmaterial– naturens klimatsmarta svar på betong, skriver Mikael Eliasson, Svenskt Trä.
 • Annons
 • Lär känna en grangeneral 

  Grangeneral, huggnings- eller PR-ansvarig.  Bakom titlarna finns jägmästarstudenter som enligt traditionen säljer julgranar i Stockholm. Här kan du lära känna dem.
 • Många fåglar i produktionsskogen

  En ny undersökning visar att vissa fågelarter som förknippas med äldre skog och höga naturvärden är vanliga i produktionsskogar.
 • Annons