Det hålls för många skollektioner inomhus!

6 april 2017 DEBATT Skolelever behöver röra mer på sig och regeringen vill lägga till 100 idrottstimmar i grundskolan. Men teoretiska skolämnen behöver inte skiljas från fysisk aktivitet! Med en skolskog blir även matte och historia en stunds rörelse. Samtidigt boostar utomhuspedagogiken lärandet, skriver representanter för Skogen i Skolan och skogssektorn.

Det hålls för många skollektioner inomhus!

Två folkhälsoforskare lyfter på DN Debatt (5/4) fram förskräckande siffror om barns och ungdomars stillasittande. 68 procent av svenska skolbarn är fysiskt inaktiva och på idrottslektionerna är barnen i snitt bara aktiva under 10-15 minuter!

De unga behöver röra sig mer i skolan, konstaterar forskarna. Det finns gott om forskning som visar att rörelse är avgörande både för hälsan och för studieresultaten. Forskarna föreslår fysisk aktivitet, utomhusvistelse och utökning av ämnet Idrott och hälsa. Som en reaktion på många sådana signaler vill regeringen nu möta skolsittandet med 100 extra timmar idrott i grundskolan.

Men den fysiska aktiviteten och utomhusvistelsen behöver inte ständigt skiljas från den teoretiska inlärningen. De kan också kombineras. I mer än 40 år har skolor, landets markägare och statliga skogsaktörer utvecklat ett koncept som tar vara på den möjligheten. Det handlar om att flytta ut undervisningen till skogen. Utomhuspedagogiken är på frammarsch.

Många skolor har genom initiativet Skogen i Skolan fått sin egen skolskog. Den blir en plats som känns van för både lärare och elever. och eleverna rör sig i undervisningen naturligt i en stimulerande miljö. Naturen är inte bara en lämplig plats att lära sig ekologi, samarbete och idrott. Den är en minst lika stimulerande lärosal för till exempel språk, matematik och historia. Det finns alltså goda möjligheter att ha lektioner i flera ämnen vid besöket i skolskogen.

Mer än tusen skolskogar har under åren etablerats i skolornas närhet runtom i Sverige. Genom en överenskommelse med markägaren – enskild, offentlig eller ett bolag – enas man om ramarna för skogens nyttjande. Ofta behövs ju lite större frihet än vad allemansrätten medger. Kanske för att bygga ett vindskydd, tälja grillpinnar eller för att fälla något träd under en lektion i geometri. Flitigt använd kan ju marken också bli sliten.

För skogsägarna och andra skogliga aktörer är samarbetet med skolan en möjlighet att glädjas över att nya generationer återknyter kontakten med naturen, dess brukande och bevarande. Det är en kontakt som många med oro ser luckras upp i takt med urbaniseringen. Det är också en möjlighet för nyanlända barn och ungdomar att få en djupare förståelse för vårt land och vår tankevärld som till stor del präglas av den närhet till naturen som är en del av vår historia.

Skolorna är alltid välkomna ut i närmaste bästa skog, den är en fri pedagogisk tillgång och täcker 70 procent av vårt land. Men ännu bättre är att ha sin egen skolskog. De skolor som ännu inte har en kan få hjälp med att etablera en och att hitta rätt bland hundratals föreslagna övningar. Vägledning finns på webben. Genom Skogen i Skolan hälsar Sveriges skogsägare av alla kategorier skolorna välkomna att etablera en skolskog. Där finns särskilda möjligheter att ge en givande undervisning enligt skolans läroplaner och som hjälper eleverna att nå sina mål.

För det hålls många lektioner inomhus i onödan.

Anna Steinwall, verksamhetsledare Skogen i Skolan

Carina Gerken Christiansen, skogskommunikatör LRF

Inger Thorén Emilsson, HR- och kommunikationschef Sveaskog

Björn Lyngfelt, informationschef SCA Forest Products

Bengt Ek, vd Föreningen Skogen 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb