Det behövs en grön ekonomi

29 oktober 2012 En sommardag år 1990 stod 40 av skogsbranschens naturvårdsexperter och skruvade på sig i en risig granskog i Dalarna. De få som hade keps hade dem djupt neddragna och alla var tysta. På en exkursion ska man inte stå tyst, något var fel.

Bengt EkAlla tittade på två ringbarkade granar. Borde man kanske skada skogen så här för att skapa naturvärden? undrade exkursionsledaren entusiastiskt. Någon skakade inåtvänt på huvudet. Resten stod fortfarande tysta. Ingen hade lust att haka på förslaget. Det var bara att avsluta punkten nästan innan den startat och gå vidare till nästa, en skärmställning där man diskuterade kontinuitetsskogsbruk. Det gick bättre.

Nu tog det faktiskt inte så många år innan idén med ”ecological engeneering” ändå slog igenom. Och nu har det nästan blivit main-stream. I det här numret av tidningen SKOGEN har vi letat upp naturvårdsbrännare och folk med borrar i hand som ägnar sig åt ”veteranisering”. Dessutom vältrar vi oss i publikt inflytande, pysslig ekskogsskötsel och älgutfodring. Och det känns inte ens särskilt provokativt att belysa en stadsbos perspektiv på skogsbruket i en intervju med Maciej Zaremba. Problemet är bolagsmaffiosi och skogsstyrelsetjänstemän som misstolkar skogsvårdslagen, menar han.

Men vi lyfter även fram ett annat perspektiv i den här tidningen. Problemen kring ersättningen till markägare vars produktionsskogar ska bli reservat. Sverige har på många sätt gjort sig världsledande i konsten att odla och ta vara på virke. Om vi ska bli världsledande på miljö och naturvård måste de ekonomiska drivkrafterna fungera. Idag gör de inte det.
• Alla vill att markägarna får ersättning för reservat, men systemet lever i en kvartalsekonomi, med virkesmarknadens svängningar. Medan skogsägarna – förhoppningsvis – tänker på sin skog i termer av omloppstider och generationer.
• Det ekonomiska styrmedlet FSC hotar att kollapsa. Det behövs bara att WWF Sverige ger efter för trycket från Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna och Jordens vänner att hoppa av.
• Trots global miljardomsättning i utsläppshandeln når inget skogsägaren.
• Den frivilliga naturvårdens förtroende på marknaden vacklar.

Dagens goda hushållning med virke har vi delvis nått genom ideella insatser. Men framför allt tack vare ekonomiska incitament. Om vi ska bli världsledande i naturvård är inte lösningen att ta bort några jägmästare från Skogsstyrelsen eller skumma räknenissar från skogsbolagen. Det behövs en fungerande grön ekonomi. Debatten om hur det ska gå till har tyvärr knappast börjat.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb