Det behövs en grön ekonomi

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
En sommardag år 1990 stod 40 av skogsbranschens naturvårdsexperter och skruvade på sig i en risig granskog i Dalarna. De få som hade keps hade dem djupt neddragna och alla var tysta. På en exkursion ska man inte stå tyst, något var fel.

Bengt EkAlla tittade på två ringbarkade granar. Borde man kanske skada skogen så här för att skapa naturvärden? undrade exkursionsledaren entusiastiskt. Någon skakade inåtvänt på huvudet. Resten stod fortfarande tysta. Ingen hade lust att haka på förslaget. Det var bara att avsluta punkten nästan innan den startat och gå vidare till nästa, en skärmställning där man diskuterade kontinuitetsskogsbruk. Det gick bättre.

Annons
Annons

Nu tog det faktiskt inte så många år innan idén med ”ecological engeneering” ändå slog igenom. Och nu har det nästan blivit main-stream. I det här numret av tidningen SKOGEN har vi letat upp naturvårdsbrännare och folk med borrar i hand som ägnar sig åt ”veteranisering”. Dessutom vältrar vi oss i publikt inflytande, pysslig ekskogsskötsel och älgutfodring. Och det känns inte ens särskilt provokativt att belysa en stadsbos perspektiv på skogsbruket i en intervju med Maciej Zaremba. Problemet är bolagsmaffiosi och skogsstyrelsetjänstemän som misstolkar skogsvårdslagen, menar han.

Men vi lyfter även fram ett annat perspektiv i den här tidningen. Problemen kring ersättningen till markägare vars produktionsskogar ska bli reservat. Sverige har på många sätt gjort sig världsledande i konsten att odla och ta vara på virke. Om vi ska bli världsledande på miljö och naturvård måste de ekonomiska drivkrafterna fungera. Idag gör de inte det.
• Alla vill att markägarna får ersättning för reservat, men systemet lever i en kvartalsekonomi, med virkesmarknadens svängningar. Medan skogsägarna – förhoppningsvis – tänker på sin skog i termer av omloppstider och generationer.
• Det ekonomiska styrmedlet FSC hotar att kollapsa. Det behövs bara att WWF Sverige ger efter för trycket från Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna och Jordens vänner att hoppa av.
• Trots global miljardomsättning i utsläppshandeln når inget skogsägaren.
• Den frivilliga naturvårdens förtroende på marknaden vacklar.

Dagens goda hushållning med virke har vi delvis nått genom ideella insatser. Men framför allt tack vare ekonomiska incitament. Om vi ska bli världsledande i naturvård är inte lösningen att ta bort några jägmästare från Skogsstyrelsen eller skumma räknenissar från skogsbolagen. Det behövs en fungerande grön ekonomi. Debatten om hur det ska gå till har tyvärr knappast börjat.

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • ”Beklagligt att neka skyddsjakt på älg”

  Länsstyrelsen i Västerbotten avslår Sveaskogs ansökan om skyddsavskjutning på älg i Lycksele kommun. ”Vi beklagar deras bristande förståelse för skadesituationen i ungskogen”, kommenterar Sveaskog.
 • Annons
 • Anders Dahlén

  Ladda med förnuft

  Kategorier: teknik, Batteri
  VARNING. Har du tänkt köpa ett batteridrivet redskap? Köp en brandvarnare samtidigt! Batterier på laddning är numera en av de vanligaste brandorsakerna.
 • Södra startar sin biometanolfabrik

  Kategorier: Södra, biometanol
  Södra gör nu första leveransen från sin fabrik, världens enda, för kommersiellt tillverkning av biometanol. Råvaran kommer från skogen.
 • Annons
 • granbarkborrebekämpning

  "Högstubbar ökar inte risken för granbarkborre”

  Kategorier: debatt, Lennart Svensson
  SKOGENdebatt. Nej Björn Särnmark, ett förbud mot högstubbar av gran gör inte att vi kommer tillrätta med barkborreangreppen, skriver Lennart Svensson, Skogsstyrelsen, i en replik.
 • Grangallrat

  Här gallras mot gnaget

  VILTSKADOR. I ett småländsk granbestånd pågår just nu ett experiment. Här gallras bara längs med varannan stickväg för att man ska kunna se om omfattningen av kronhjortens skador påverkas. 
 • Annons