Det behövs en grön ekonomi

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
En sommardag år 1990 stod 40 av skogsbranschens naturvårdsexperter och skruvade på sig i en risig granskog i Dalarna. De få som hade keps hade dem djupt neddragna och alla var tysta. På en exkursion ska man inte stå tyst, något var fel.

Bengt EkAlla tittade på två ringbarkade granar. Borde man kanske skada skogen så här för att skapa naturvärden? undrade exkursionsledaren entusiastiskt. Någon skakade inåtvänt på huvudet. Resten stod fortfarande tysta. Ingen hade lust att haka på förslaget. Det var bara att avsluta punkten nästan innan den startat och gå vidare till nästa, en skärmställning där man diskuterade kontinuitetsskogsbruk. Det gick bättre.

Annons
Annons

Nu tog det faktiskt inte så många år innan idén med ”ecological engeneering” ändå slog igenom. Och nu har det nästan blivit main-stream. I det här numret av tidningen SKOGEN har vi letat upp naturvårdsbrännare och folk med borrar i hand som ägnar sig åt ”veteranisering”. Dessutom vältrar vi oss i publikt inflytande, pysslig ekskogsskötsel och älgutfodring. Och det känns inte ens särskilt provokativt att belysa en stadsbos perspektiv på skogsbruket i en intervju med Maciej Zaremba. Problemet är bolagsmaffiosi och skogsstyrelsetjänstemän som misstolkar skogsvårdslagen, menar han.

Men vi lyfter även fram ett annat perspektiv i den här tidningen. Problemen kring ersättningen till markägare vars produktionsskogar ska bli reservat. Sverige har på många sätt gjort sig världsledande i konsten att odla och ta vara på virke. Om vi ska bli världsledande på miljö och naturvård måste de ekonomiska drivkrafterna fungera. Idag gör de inte det.
• Alla vill att markägarna får ersättning för reservat, men systemet lever i en kvartalsekonomi, med virkesmarknadens svängningar. Medan skogsägarna – förhoppningsvis – tänker på sin skog i termer av omloppstider och generationer.
• Det ekonomiska styrmedlet FSC hotar att kollapsa. Det behövs bara att WWF Sverige ger efter för trycket från Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna och Jordens vänner att hoppa av.
• Trots global miljardomsättning i utsläppshandeln når inget skogsägaren.
• Den frivilliga naturvårdens förtroende på marknaden vacklar.

Dagens goda hushållning med virke har vi delvis nått genom ideella insatser. Men framför allt tack vare ekonomiska incitament. Om vi ska bli världsledande i naturvård är inte lösningen att ta bort några jägmästare från Skogsstyrelsen eller skumma räknenissar från skogsbolagen. Det behövs en fungerande grön ekonomi. Debatten om hur det ska gå till har tyvärr knappast börjat.

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • ”Slopa biotopregistrering vid avverkningsanmälan”

  Skogsstyrelsen vill sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. Det framgår av ett förslag som idag går ut på remiss.
 • Annons
 • Virkesupplägg, björk

  Ny fond investerar i Baltikum

  FINANS. Det är ont om skogs­fonder, konstaterade SKOGEN i ett temanummer om investeringar förra året. Men tidigare i somras börsnoterades svenskförvaltade Skogsfond Baltikum. 
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons